Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos

Suunnittelualue

Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos koskee Konniveden eteläosassa Viikinlahden rannalla sijaitsevaa aluetta.

Tavoitteet ja sisältö

Tavoitteena on kaavalla ja kaavamuutoksella lisätä rakennusoikeutta sekä laajentaa rakennuspaikkaa, jotka mahdollistavat vapaa-ajanasunnon laajentamisen.

Suunnitteluvaihe

Vireilletulokuulutus 18.6.2020.

Valtuusto hyväksyi 6.9.2021 ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen 66 Viikinkallio.

Laatija: Tmi Insinöörityö Alpo Leinonen, puh. 044 055 5195, sähköposti: alpoe.leinonen@gmail.com

Käsittelyvaiheet

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 18.6.2020-19.12.2020
  • Kaavaluonnos nähtävillä 18.6.-19.7.2020
  • Kaavaehdotus nähtävillä 19.11.-19.12.2020
  • Lainvoimaisuuskuulutus
Etusivu