Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
19.05.2020

Arviointikertomus vuodelta 2019 on valmistunut

Kuva: Vuoden 2019 arviointikertomuksen luovutustilaisuus 19.5.2020 valtuustosalissa

Heinolan kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019 on valmistunut. Arviointikertomuksessa on otettu kantaa hallintoon ja siinä on nostettu esiin tärkeitä ja kaupungin kannalta oleellisia hallintoon, talouteen ja toimintaan liittyviä asioita. Tarkastelu on kohdennettu mm. strategian toteutumisen arviointiin, talouteen, toimialojen ja kaupunkikonsernin toimintaan sekä esitetty huomioita ja suosituksia toiminnasta ja taloudesta.

 

Tavoitteiden toteutumisen arviointi ja suositukset

Strategisten tavoitteiden osalta tarkastuslautakunta toteaa, että tavoitteiden toteutumisen arviointi on edelleen ollut mahdotonta ja strategian osalta ei ole kirjattu konkreettisia tavoitteita eikä sitä miten taloutta tasapainotetaan. Strategian tavoitteiden toteutumisen arvioinnin vaikeuden vuoksi tarkastuslautakunta on keskittynyt toimitalojen toimintojen tavoitteiden ja toimintojen tarkoituksenmukaisuuden arviointiin.

Talouden osalta tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan todennut, että tasapainottamisohjelma on epäonnistunut ja tasapainottamisohjelma tulee päivittää vastaamaan nykyistä tilannetta tai vaihtoehtoisesti käynnistää uusi tasapainottamisohjelma. Verotulojen arviointiin ja mm. investointien valvontaan tulee kiinnittää huomiota, samoin kuin pohtia energiasijoitusten tulouttamista.

Konsernin osalta tarkastuslautakunta suosittaa hyödyntämään kiinteistötyöryhmän loppuraporttia mm. vuokrataloyhtiön tulevaisuuden suunnittelussa.

Toimialoittaisessa tarkastelussa tarkastuslautakunta on esittänyt myös huomioita ja suosituksia.

  • Sosiaali- ja terveystoimialan osalta tarkastuslautakunta toteaa arvostavansa palveluiden laadukkuutta, mutta kehottaa kiinnittämään huomiota sote-nettokustannusten korkeuteen sekä ostopalvelukustannusten tasoon.
  • Elinvoimatoimialaa tarkastuslautakunta suosittaa kiinnittämään huomiota työllisyystilanteeseen ja korkeaan työttömyysasteeseen sekä kehottaa toimialaa määrittelemään tavoitteita konkreettisiksi tunnusluvuiksi.
  • Hyvinvointitoimialan osalta tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota palveluverkon keskittämisen kustannussäästöjen ja vaikutusten arviointiin.
  • Tekniikkatoimialaa tarkastuslautakunta suosittaa tehostamaan investointien etukäteis- ja jälkikäteisseurantaa sekä nostaa esille myös kiinteistötyöryhmän loppuraportin, jonka osalta tulisi määritellä tuloksien hyödyntäminen.
  • Lupa- ja valvontatoimialan osalta tarkastuslautakunta haluaa painottaa erityisesti ympäristöasioiden lupakäsittelymenettelyn tehostamista ja nopeuttamista.
  • Yhteisten palveluiden osalta hallintoprosessin uudistamisesta tarkastuslautakunta on jälleen todennut valmistelun siirtyneen eteenpäin. Hallinto- ja talouspalveluiden osalta tavoitteista ei voi lausua mitään, koska tavoitteet siirrettiin vuoteen 2020.

Tarkastuslautakunta pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä suosituksista vastaukset lautakunnilta niin, että ne voidaan käsitellä kaupunginhallituksessa 30.9.2020 mennessä.

Tarkastuslautakunnan tehtävät kuntalaista

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arviointikertomus annetaan valtuustolle kultakin vuodelta ja siinä esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Lisätiedot:

Aimo Bonden
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
etunimi.sukunimi@heinola.fi
puh. 040 050 4749

Arviointikertomus löytyy tarkastuslautakunnan kokouksen 19.5.2020 liitteistä.

Kategoria: Yleinen