Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Arviointi yhdessä asiakkaan kanssa

Arvioinnissa selvitetään asiakkaan elämäntilanne, tuen tarve ja tarpeelliset palvelut. Arvioinnissa huomioidaan asiakkaan mielipide ja näkemys palveluntarpeesta. Sosiaalityöntekijä ja/tai -ohjaaja tekevät yhteenvedon asiakkaan tilanteesta ja tuen tarpeista sekä kirjaa johtopäätökset asiakkuuden edellytyksistä.

Tuen tarpeen arvioinnin jälkeen asiakas voi saada apua esimerkiksi neuvolan, päivähoidon ja koulun ohella myös sosiaaliohjaajalta, sosiaalityöntekijältä, lapsiperheiden kotipalvelusta tai perhetyöstä. Lapselle, nuorelle tai perheelle voidaan myös nimetä tukihenkilö tai -perhe.

Jos tuen tarpeen arvioinnin aikana käy ilmi, että lapsella on tarve lastensuojelun asiakkuuteen, on asiakkaalla mahdollisuus saada tukea lastensuojelun sosiaalityöntekijältä, tehostetusta perhetyöstä tai muista avohuollon palveluista.