Sinilähde-talon liito-oravat selvisivät rakennustöistä

Liito-oravan papana lumessa.

Liito-oravat ovat selvinneet Sinilähde-talon rakentamisen aiheuttamasta rasituksesta ja liikkuvat yhä monitoimitalon tontilla. Heinolan kaupungin ympäristöpäällikkö Helka Sillfors teki seurantakäynnin Sinilähde-talon pihalla ensimmäisen kouluviikon jälkeen.

“Papanoiden runsaasta määrästä päätellen pesäkolopuu on yhä asuttu”, Sillfors kertoo.

Maastokäynnillä yksittäisiä papanoita löytyi myös kahden kuusen juurelta rakennuksen eri puolilta.

Samalla maastokäynnillä arvioitiin myös tontilla säästetyn lähteen toimintaa. Pakkasjaksosta huolimatta lähteestä pulppusi vettä, mikä osoittaa pohjaveden purkautuvan edelleen lähteen kautta. Siitä päätellen lähteen yläpuolella tehdyt rakennustyöt eivät ole häirinneet pohjavesiolosuhteita ainakaan merkittävästi.

Ympäristönsuojelu jatkaa luontoarvojen seurantaa tontilla. Vähitellen selviää miten liito-orava sopeutuu tontilla tapahtuvaan toimintaan.

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu