Päijät-Soten alueen koronayhteistyöryhmä: Rajoituksia voidaan alkaa asteittain keventää

Koronaepidemian aiheuttama sairaalahoidon tarve on vähentynyt Päijät-Soten alueella huolimatta korkeista tartuntamääristä. Koronayhteistyöryhmä esittää aluehallintovirastolle alueen harrastus- ja virkistystilojen sulkupäätöksen kumoamista sekä kevennyksiä kokoontumisrajoituksiin.

Tänään kokoontuneen koronayhteistyöryhmän arvion mukaan nykyisiä rajoituksia voidaan keventää suotuisasti kehittyneen tilanteen ansiosta. Sairaalahoitoa vaativien koronapotilaiden määrä on laskenut, mutta edelleen sairaalan leikkaus- ja poliklinikkatoimintaa joudutaan pitämään vähennettynä. 

Aluehallintoviraston 25. tammikuuta tekemän päätöksen mukaan Päijät-Soten alueella on suljettu mm. harrastus- ja virkistystiloja 9. helmikuuta saakka. 

Yhteistyöryhmä esittää aluehallintovirastolle, että se kumoaisi aiemmin tehdyn päätöksen alueen harrastus- ja virkistystilojen sulkemisesta. Kokoontumisrajoitusten osalta yhteistyöryhmä esittää, että sisätiloissa voidaan järjestää korkeintaan 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Ulkona järjestettäville tilaisuuksille ja kokouksille ei yhteistyöryhmän esityksen mukaan olisi henkilörajaa. Suosituksen mukaan alueellamme voi pitää enintään 50 henkilön yksityistilaisuuksia. Nämä muutokset astuisivat voimaan mahdollisimman pian jo lähipäivien aikana. 

Asiakas- ja yleisötilojen käytöstä vastaavia toimijoita velvoittava päätös lähikontaktien vähentämisestä tila- ja asiakaspaikkajärjestelyin on voimassa 19. helmikuuta asti. Päätös koskee esimerkiksi kauppoja, kirjastoja ja museoita. 

Koronapassia ei voi tällä hetkellä käyttää yleisötilaisuuksissa ja asiakastiloissa vaihtoehtona rajoituksille. 

Rajoitusten vähentäminen lisää kontakteja, ja siten on luultavaa, että koronatartuntojen määrä kasvaa. Sairaalatarpeen kannalta onkin tärkeätä, että rokottaminen jatkuu mahdollisimman vilkkaana. Päijät-Soten rokotuspisteissä on runsaasti vapaita aikoja ja myös walk-in-mahdollisuuksia saada koronarokote. 

Koronayhteistyöryhmä seuraa epidemiatilanteen kehittymistä tiiviisti ja kokoontuu seuraavan kerran viimeistään 9. helmikuuta arvioimaan alueen rokotus- ja epidemiatilannetta sekä mahdollisesti tarvittavia toimenpiteitä.  

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu