Kaupunginhallituksen päätöstiivistelmä 14.6.2021

Kokous alkoi klo 15 ja päättyi 17.36.

Asiat

145 Maapoliittisen ohjelman päivitys

146 Kaavoituskatsaus 2021

147 Sinitaival, eteläosan kortteleiden 66-71 ja 81-84 tonttien hinnoittelu ja luovuttamisperiaatteet

148 Lusin koulu- ja varhaiskasvatuksen kiinteistöjen jatkokäyttö

149 Kaupunginhallituksen toimintaohjeen muuttaminen 1.7.2021 lukien

150 Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 10.5.2021 § 119 Kaupungin omaisuuden luovutuksen perusteet ja periaatteet

151 Ympäristöpäällikön viran täyttäminen 2.8.2021 lukien

152 Valtuustoaloite – Koulutetun henkilöstön turvaaminen varhaiskasvatuksessa

153 Ilman perillistä kuolleen kuntalaisen kuolinpesän omaisuuden hakeminen

154 Lausunto joukkoliikenteen yhteistoimintasopimusluonnoksesta

155 Kokouskutsuja

156 Saapuneet asiakirjat

157 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

158 Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot

Kaikki kaupunginhallituksen käsittelyssä olleet asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti.

Maapoliittinen ohjelma ja kaavoituskatsaus hyväksyttiin kaupunginhallituksen osalta, ja niitä esitetään valtuuston hyväksyttäväksi.

Sinitaipaleen tonttien hinnoittelut ja luovuttamisperiatteet hyväksyttiin. Samoin Lusin koulu- ja varhaiskasvatuksen kiinteistöjen jatkokäyttöä koskevat ehdotukset hyväksyttiin ja kaupunginhallituksen toimintaohjetta koskevat muutokset hyväksyttiin. Myös muut ehdotukset hyväksyttiin mm. valtuustoaloitteen sekä kuolinpesän omaisuutta ja joukkoliikenteen yhteistoimintasopimusta koskien.

Oikaisuvaatimus koskien omaisuuden luovutuksen perusteet ja periaatteet käsiteltiin ja todettiin, ettei se aiheuta toimenpiteitä. Itse asiakirja on käsitelty jo valtuustossa.

Kaupunginhallitus käsitteli myös ympäristöpäällikön valintaa ja päätti ehdottaa valtuustolle, että ympäristöpäällikön virkaan valitaan TkT Keijo Houhala ja toissijaisesti (mikäli Houhala ei ota virkaa vastaan) FM Kirsi Järvinen.

Kuntalaisaloite koskien Sinitaipaleen pitkospuita päätettiin antaa teknisen toimialan valmisteltavaksi.

Heinolan kaupungin valtuusto kokoontuu kautensa viimeiseen kokoukseen 21.6.2021. Kaupunginhallituksen viimeinen kokous pidetään 28.6.2021.

Lisätietoja

Kirsi Lehtimäki
Hallituksen puheenjohtaja
+358503275603 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Jari Parkkonen
Kaupunginjohtaja
+358400862977 | etunimi.sukunimi@heinola.fi


Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu