Kansallinen dialogi “Yhdessä ja yksin” Heinolan kirjastossa 30.11. klo 14–16

Heinolan kirjasto on mukana Kansallisissa dialogeissa, joilla rakennetaan ymmärrystä erilaisista yhteiskunnallisista ilmiöistä, haasteista ja mahdollisuuksista. Ensimmäinen Kansallinen dialogi järjestettiin Heinolan kirjastossa maaliskuussa ja aiheenaan Epävarmuudessa eläminen. Kansallisia dialogeja järjestetään eri puolilla Suomea.

 Yhdessä ja yksin

Toisen dialogin aiheena on Yhdessä ja yksin, ja se järjestetään Heinolan kirjastossa 30.11.2023 klo 14 – 16.      

Mikä on yhteisöjen ja kohtaamisten merkitys tänään? Keille löytyy helposti paikka yhteiskunnassamme, ketkä puolestaan jäävät yksin?

Suomalaisen yhteiskunnan sidokset ovat murroksessa. Väestö ikääntyy ja lapsia syntyy aiempaa vähemmän. Pienet paikkakunnat menettävät asukkaitaan, suuret kaupungit kasvavat. Suomeen muuttaa uusia ihmisiä maailman eri kolkista ja asuinalueista tulee monikulttuurisia. Osa työntekijöistä tekee töitä enemmän kotoa käsin. Yhä useammat ihmisten väliset kohtaamiset tapahtuvat digitaalisesti. Kaikella tällä on vaikutuksensa siihen, miten elämme yhdessä.

Miten nämä muutokset tuntuvat ja näkyvät Heinolassa? Onko meillä merkityksellisiä yhteisöjä tai tilaisuuksia olla yhdessä? Kuka pääsee helposti mukaan, jääkö joku yksin ja ulkopuolelle? Miten ja missä voimme kohdata toisiamme? Mikä on yhteisöjen ja kohtaamisten merkitys tänään? 

Dialogeilla rakennetaan luottamusta

Dialogeista tehdään julkinen yhteenveto ja se on kaikkien luettavissa Kansallisten dialogien verkkosivuilla. Valtiovarainministeriö toimittaa yhteenvedon myös kuntien ja valtion hallinnolle.

Dialogien pyrkimyksenä on ymmärryksen lisääntymisen lisäksi vahvistaa ihmisten osallisuutta, yhteenkuuluvuutta ja yhteiskunnan muutoskykyä vuoropuhelun avulla.

Minun kuntani -demokratiahanke

Kirjastojen Minun kuntani -demokratiahankkeessa mukana oleva Heinolan kirjasto on järjestänyt jo neljä keskustelutilaisuutta tänä vuonna.

Kansalliset dialogit osuvatkin vahvasti kirjastojen demokratiahankkeen ytimeen. Molempien taustalla on halu lisätä kansalaisten luottamusta toisiinsa ja julkishallintoon.

Kansallinen dialogi Heinolan kirjastossa 30.11. kello 14–16. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Mirja Sipilä, kirjastopalvelujohtaja, Heinolan kaupunginkirjasto, mirja.sipila@heinola.fi, p. 044 797 6842

Kansallisten dialogien verkkosivu https://kansallisetdialogit.fi/

LÄmpimästi tervetuloa mukaan lisätietoa at kansallisetdialogit tai kansallisetdialogit.fi.
Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu