Heinolassa lapset, huoltajat ja henkilöstö ovat tyytyväisiä varhaiskasvatukseen

Lapsia päiväkodissa

Päijät-Hämeen kaikki kunnalliset varhaiskasvatuksen järjestäjät toteuttivat yhdessä seudullisen varhaiskasvatuksen arviointikyselyn huoltajille, lapsille ja varhaiskasvatushenkilöstölle tammi-helmikuun vaihteessa.

Heinolan kuntakohtaisia tuloksia voidaan verrata koko Päijät-Hämeen tuloksiin. Huoltajien arvioinnin mukaan Heinolan varhaiskasvatuksessa lapsia hoidetaan hyvin ja Heinolassa vahvuuksia ovat turvallinen ja välittävä ilmapiiri sekä lapsen mahdollisuus saada tukea kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Arvioinnin mukaan lähiympäristön liikennejärjestelyiden turvallisuus huolettaa vanhempia. He toivovat myös enemmän tietoa lapsensa varhaiskasvatuspäivästä ja laajempaa aukioloa kesäaikaan erityisesti Vierumäelle.

3–5-vuotiaiden heinolalaisten lasten mukaan hoitopaikkaan on kiva tulla, siellä on kavereita ja oppiminen on mukavaa. Heidän mielestään tietokonetta, tablettia tai puhelinta voisi käyttää enemmän, leikkirauha voisi olla parempi ja lapset haluaisivat olla nykyistäkin enemmän vaikuttamassa, mitä päivän aikana tapahtuu.

Henkilöstö kokee, että heidän työnsä pohjautuu vahvasti varhaiskasvatussuunnitelmaan ja toimintakulttuuri on lasten osallisuutta arvostava. Kehittämisen kohteeksi nousi sisäinen viestintä ja uusien työntekijöiden perehdyttäminen, tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen lisääminen lapsiryhmätyössä sekä henkilöstön riittävyyden ja lasten tarvitseman tuen varmistaminen lapsiryhmässä.

Heinolassa varhaiskasvatuksen arviointikyselyyn osallistui kaikkiaan 552 vastaajaa, joista 89 henkilöstöön kuuluvaa, 195 huoltajaa sekä 268 iältään 3–5-vuotiasta lasta. Vastausprosentit olivat lapset 86 %, henkilöstö 72 % ja huoltajat 57 %. Huoltajat ja henkilöstö antoivat myös kouluarvosanan toiminnalle, vanhempien keskiarvo oli 9,1 ja henkilöstön 8,7. Molemmat keskiarvot olivat kohonneet kaksi vuotta sitten tehtyyn arviointiin verrattuna. Erityisen tyytyväisiä olivat perhepäivähoidossa olevien lasten huoltajat, heidän antamiensa yleisarvosanojen keskiarvo oli 9,6.

Varhaiskasvatuksen seudullisen arvioinnin avulla tuotetaan arviointitietoa kuntien varhaiskasvatuksen kehittämistyön tueksi. Tarkoituksena on varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten hyvinvoinnin, kehityksen ja oppimisen edellytysten edistäminen sekä tiedon tuottaminen poliittisen päätöksenteon pohjaksi. Heinolassa arviointikyselyn tulokset on esitelty hyvinvointilautakunnalle toukokuussa. Päiväkodin johtajat käsittelevät tulokset yksiköissään ja tiedottavat perheitä niistä.

Lisätietoja: 
Vs. Varhaiskasvatusjohtaja
Ville Häyrinen
044 797 8536
ville.hayrinen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu