Heinolan kaupunki hyödyntää kuvapuhelinpalvelua kotihoidossa

Heinolan kaupunki on hyödyntänyt kuvapuhelunpalvelua kotihoidossa jo kahden vuoden ajan.

Kuvapuhelinpalvelussa kotihoidonpiiriin kuuluva asiakas saa kotiinsa lainaksi 10 tuuman tablettitietokoneen (kuvapuhelimen). Laitteesta ei peritä erillistä maksua.

Kuvapuhelun aikana asiakas saa kotihoidosta ohjausta itsenäiseen toimintaan kuten esim. lääkkeiden ottamiseen, ruoan lämmittämiseen ja ruokailun seurantaan. Samalla kotihoito pystyy seuraamaan asioiden sujumista ja toteutumista. Lisäksi kuvapuhelun välityksellä fysioterapeutit antavat asiakkaille kuntoutusta joko yksilöllisesti tai ryhmäkuntoutuksena.

Kuvapuhelinpalvelu on yksi tapa tuottaa kotihoidon käyntejä

Kuvapuhelinpalvelu on yksi tapa toteuttaa kotihoidon käyntejä ja siitä peritään säännöllisen kotihoidon maksu. 

Kotihoito asentaa kuvapuhelimen asiakkaalle valmiiksi, ja auttaa laitteen käyttöönotossa. Kuvapuheluun vastaaminen on helppoa – vain yksi kosketus riittää. Vaihtoehtoisesti asiakas voi antaa luvan automaattisen soiton tekemiseen, jolloin hänen ei tarvitse tehdä muuta kuin tulla laitteen ääreen ja toimia annettujen ohjeiden mukaan.

Asiakkaaksi kuvapuhelinpalveluun

Kotihoidon piirissä olevana asiakkaana voit olla yhteydessä oman kotihoitoalueesi hoitajiin. Myös kotihoidon työntekijät voivat ehdottaa asiakkaalle etähoitokäyntien aloittamista.

Kotihoidon asiakkaat voivat kysyä lisätietoa arkisin, puh.  050 593 9673 tai 050 595 1117.

Uudet asiakkaat saavat kuvapuhelinpalvelusta tietoa ikäihmisten palveluneuvonnan kautta arkisin klo 9–13, puh. 044 769 4242. 

Omaisyhteydet sisältyvät palveluun

Asiakkaan luona olevaan kuvapuhelimeen sisältyy omaisyhteys. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaalla voi olla viisi omaista, jotka voivat ottaa yhteyttä asiakkaaseen kuvapuhelimen kautta. Tästä ei tule lisämaksuja asiakkaille eikä omaisille. Omaisyhteydestä ja sen käyttöönotosta saat lisätietoja Heinolan kaupungin kotihoidosta arkisin, puh. 050 593 9673/050 595 1117.

Kuvapuhelinpalvelun monet hyödyt

Heinolan kaupungin käytössä oleva kuvapuhelinpalvelu on käytössä valtakunnallisesti yli 60 kunnassa.

Palvelulla tuetaan kotihoidon asiakkaiden omatoimisuutta; jokainen kuvapuhelinkäynti on kuntouttava, koska sen sijaan, että hoitaja tekisi asioita asiakkaan puolesta, hän ohjaa asiakasta toimimaan itse.

Kuvapuhelimen kautta asiakkaille voidaan tuottaa kotihoidon käyntien lisäksi erilaisia tapahtumia, joihin he voivat osallistua. Lisäksi palvelun helppokäyttöisyys lisää yhteydenpitoa omaisiin, erityisesti etäällä asuviin.

Usein kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.

Lisätietoja

Marjatta Lahti           
palvelupäällikkö, Heinolan sosiaali- ja terveystoimi      
puh. 044 7978 563 | marjatta.lahti@heinola.fi

Eija Kakko
asiantuntija, VideoVisit Oy
puh. 044 491 8683

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu