Heinolan kaupungin tilinpäätös toteutui 50 t euroa ylijäämäisenä

Viranhaltijapäätös

Heinolan kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2022 tilinpäätöstä kokouksessaan 27.3.2023.

Verorahoitus kasvoi, mutta sijoituskehitys oli heikko

Vuosi 2022 toteutui 50 t euroa ylijäämäisenä, mikä on selkeästi muutettua talousarviota parempi. Toimintakate toteutui edellisvuotta 6,7 milj. euroa heikompana eli nettomenot kasvoivat varsin paljon, 6 %.

Verorahoitus kasvoi kokonaisuudessaan 7,9 milj. eur. Verotulot kasvoivat 3,2 milj. euroa (4,4 %) ja valtionosuudet puolestaan 4,7 milj. euroa eli n. 9,6 %. Verorahoituksen kasvulla pystyttiin kattamaan nettomenojen kasvu.

Sijoitussalkun arvo laski merkittävästi ja aiheutti kulukirjauksia. Rahoitustuotot ja kulut nettona v. 2022 oli n. -2,7 milj. eur.

Investoinnit lisäsivät velkaantumista

Heinola on panostanut aiempina ja vielä myös vuonna 2022 voimakkaasti tulevaisuuteen, mikä näkyy myös vuoden 2022 toteutuneissa investoinneissa. Investointeja on toteutettu 25,4 milj. euron arvosta, joista suurimpina Kailas-talo sekä infran rakentaminen.

Korkea investointitaso rasittaa taloutta edelleen ja lainakanta on selkeästi valtakunnallista tasoa korkeampi. Vuonna 2022 lainakanta nousi 118 milj. euroon ja asukaskohtainen lainamäärä 6 485 euroon.  

Tulevaisuus haastaa edelleen

Yksittäinen positiivinen tilinpäätös ei anna kokonaiskuvaa Heinolan kaupungin talouden haasteista tai tasapainosta. On hyvä huomioida, megatrendit eivät ole hävinneet mihinkään: väestörakenteen muutos ei ole kadonnut; lasten määrä on vähentynyt ja vähenee, väestö vanhenee ja huoltosuhde heikkenee samalla kun verorahoituksen kasvu heikkenee. Talouden tasapainon kriittisiä elementtejä on tunnistettu ja hyvinvointialueuudistus ja mm. tuleva TE-uudistus tuovat osaltaan lisähaastetta talouden tasapainon toteuttamiseen. Kokonaisvaltaisen ja pitkäjänteisen talouden tarkastelutarve on tunnistettu. Parhaillaan käynnissä olevassa muutosohjelmaprosessissa laaditaan tästä syystä myös kestävän talouden ohjelmaa.

Lisätietoja                   

Jari Parkkonen, kaupunginjohtaja   

Hanna Hurmola-Remmi, hallinto- ja kehitysjohtaja                              

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu