Savon oikoradan edut ylivoimaiset verrattuna Itärataan

juna helsingin rautatieasemalla

Heinolan kaupunki, Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen liitto ovat selvittäneet itäisen Suomen ratahankkeiden hyötyjä ja haittoja. Tutkimuslaitos Proxion Plan Oy:n toteuttaman selvityksen mukaan Savon oikorata olisi edullisempi ja matka-ajaltaan nopeampi kuin Itärata.

Asiantuntijaraportin julkaisuseminaarissa korostettiin päätöksen tietopohjaisuutta ja vastuullisuutta.

Idän suunnan raideyhteyksistä laaditun selvityksen tulokset esiteltiin 11.10.2022 verkkoseminaarissa. Seminaari kokosi yhteen yli 70 päättäjää ja asiantuntijaa.

Heinolan kaupungin, Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen liiton tilaaman selvityksen mukaan Savon uusi oikorata toisi junayhteydet Itä-Suomeen nopeammin ja kustannustehokkaammin kuin kaavailtu Itärata. Kolmikko esittääkin olemassa olevien rata-alueiden kehittämistä ja Savon oikoradan rakentamista vaihtoehtona itäradalle.

Vertailussa Idän raideliikenteen eri vaihtoehdot

Proxion Plan Oy:n projektipäällikkö Kaisa-Liisa Tikka esitteli idän suunnan raideyhteyksistä tehtyä selvitystä seminaarissa. Asiaa vertailtiin kolmesta eri näkökulmasta:

  1. Nykyisten raideyhteyksien kehittäminen ja nopeuksien nostaminen,
  2. Savon oikoradan rakentaminen Lahden ja Mikkelin väliselle osuudelle
  3. Itärata eli rautatie Helsingistä Porvooseen ja Kouvolaan.

Savoin oikoradan toteuttamisella saavutettaisiin tehokkaammat junayhteyden nopeammin ja vain murto-osalla kustannuksista kuin rakentamalla Itärata.

Entistä nopeammat junaliikenneyhteydet

Helsingistä Porvooseen kautta Kouvolaan suunnitellun Itäradan on ajateltu nopeuttavan kulkuyhteyksiä Itä-Suomen suuntaan. Tuoreessa selvityksessä kuitenkin todetaan, että matka-ajan säästö Itäradalla olisi vain 14 min–21 min riippuen valitusta nopeustasosta.

Matka-aikasäästö suhteessa radan kustannuksiin olisi merkittävästi huonompi kuin nykyisten käytössä olevien ratojen kehittäminen ja Lahti–Heinola–Mikkeli-radan toteuttaminen. Nykyisen Lahden oikoradan nopeustasoa voidaan nostaa pienin kustannuksin jopa 300 km/h tasolle. Lahti–Heinola–Mikkeli-rata nopeuttaisi Savon ja Päijät-Hämeen välistä yhteyttä jopa 52 min. Esimerkiksi junalla Helsingistä Mikkeliin kestäisi vain tunnin ja 24 minuuttia nykyisen kahden ja puolen tunnin sijasta. Kuopioon päästäisiin Helsingistä noin kolmessa tunnissa ja Joensuuhun noin puoli tuntia nopeammin.  

Tutustu selvitykseen tästäReakSpeaker Kuuntele kuvake.

Lisätietoja 

Jari Parkkonen
Heinolan kaupunginjohtaja
+358 400 862 977 | jari.parkkonen(a)heinola.fi

Pekka Timonen
Lahden kaupunginjohtaja
+358 50 337 4386 | pekka.timonen@lahti.fi

Niina Pautola-Mol
Päijät-Hämeen liitto, Maakuntajohtaja
+358 44 077 3010 | niina.pautola-mol@paijat-hame.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu