Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa

Hakuviikko elokuussa 2021 alkavalle toimintakaudelle

Helmikuussa on vuosittain keskitetty hakuviikko, jolloin voit hakea hoitopaikkaa seuraavan syksyn 1.8. alkavalle toimintakaudelle sekä ilmoittautua esiopetukseen. Hakuviikon ajankohta ilmoitetaan kaupungin verkkosivuilla tarkemmin alkuvuodesta.

Elokuussa 2021 alkavalle toimintakaudelle haetaan viikolla 6, 6.–14.2.2021.

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea myös ympäri vuoden. Hakemus on tällöin jätettävä 4 kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista.

Yllättäen tulleen hoidontarpeen vuoksi (työ, opiskelu) hakuaika on 2 viikkoa.

Syksyn 2021 esiopetus alkaa koulujen alkaessa ke 11.8.2021.

Lue lisää varhaiskasvatuspaikan hakeminen -sivulta

Miten kehittäisit varhaiskasvatusta Heinolassa?
Osallistu palautekyselyyn

Tavoitteenamme on varhaiskasvatuksen laadun jatkuva parantaminen. Siksi on tärkeää saada palautetta, miten mielestäsi olemme onnistuneet tehtävässämme. Palautteen keräämiseksi toteutamme arviointikyselyn 25.1.–7.2.2021 välisenä aikana. Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa varhaiskasvatuksen kehittämiseen.

Tiedote arviointikyselystä on lähetetty varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajille Wilman kautta. Pääset vastaamaan kyselyyn Wilma-tiedotteesta löytyvästä linkistä. Kyselyyn vastataan nimettömänä ja luottamuksellisesti eikä yksittäistä vastaajaa voida vastausten perusteella tunnistaa.

Vuonna 2015–2017 syntyneet lapset vastaavat lasten kyselyyn yhdessä työntekijän kanssa päiväkodissa. Arviointikysely tehdään vuorovuosin esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Kyselystä saadaan sekä kunta- että varhaiskasvatusyksikkökohtaiset tulokset. Kehitämme ja suuntaamme toimintaamme saadun palautteen perusteella.

Jokainen vastaus on meille erittäin tärkeä!

Varhaiskasvatusmaksun periminen takautuvasti

Varhaiskasvatuksen toimisto käy tammi-helmikuussa läpi vuoden 2020 ajalta perheiden tulojen muutoksia. Jos perhe ei ole ajoissa ilmoittanut kasvaneita tulojaan, peritään kasvaneiden tulojen mukaista varhaiskasvatusmaksua siltä ajalta, kun tulot ovat olleet ilmoitettua korkeammat, takautuvasti korkeintaan vuoden ajalta. Uusia takautuvia maksupäätöksiä tehdään niille perheille, joilta maksua laskutetaan takautuvasti. Perimättä jääneet maksut laskutetaan perheiltä tulevien varhaiskasvatusmaksujen yhteydessä.

Perheen tulee aina toimittaa uudet tulotiedot, jos perheen yhteiset bruttotulot muuttuvat +- 10 %. Tulot toimitetaan ensisijaisesti varhaiskasvatuksen WEB-palvelun kautta.

Lue lisää varhaiskasvatusmaksuista

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ohje koronapandemian aikana (4.1.2021)

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminta jatkuu normaalisti. Huomioimme toiminnassa kulloinkin voimassaolevat valtakunnalliset ja paikalliset ohjeet.

Kasvomaskien käyttöä suositellaan vanhempien pikaisillakin vierailuilla esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja koulujen tiloissa.

Tiedottaminen huoltajille tapahtuu ensisijaisesti Wilman tiedotteiden kautta.

Lisätietoa: Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen koronaohjeistus

Hoitopaikan irtisanominen Tieto Edu -sovelluksessa

Heinolassa on otettu varhaiskasvatuksen Tieto Edu -sovelluksessa käyttöön uusi toiminto Paikan irtisanominen. Hoitopaikan irtisanominen tapahtuu jatkossa aina Tieto Edu -sovelluksen kautta. Paikan voi irtisanoa Tieto Edussa heti seuraavasta päivästä alkaen. Jos huoltaja ei jostain syystä pysty kirjautumaan Tieto Edu -sovellukseen, hoitopaikan voi irtisanoa muuten kirjallisesti.

Ohje hoitopaikan irtisanomiseen löytyy Tieto Edu -sovelluksesta: Päävalikko (oikea yläkulma) – Ohje – Toiminnot – Paikan irtisanominen.

Hoitopaikan irtisanomisesta lähtee Tieto Edusta viesti päiväkodin sähköpostiin.

Tieto Edua ja WEB-palvelua käytettävä jatkossa Chrome- tai Edge-nettiselaimella

Tieto Edu -hoitoaikasovellus ja varhaiskasvatuksen WEB-palvelu eivät jatkossa välttämättä toimi kunnolla, jos niitä käytetään Internet Explorer -selaimella. Sovellukset toimivat jatkossa varmasti Google Chrome tai Edge Chromium -selaimilla.

Microsoft suosittelee Internet Explorerin käyttäjiä vaihtamaan selainta Microsoft Edgen uusimpaan versioon, koska Internet Exploreria ei ylläpidetä muihin tarkoituksiin kuin sovellettavaan tietoturvaan

Tule sijaiseksi varhaiskasvatuspalveluihin

Etsimme lyhytaikaisia sijaisia päiväkoteihin. Voit ilmoittautua sijaislistallemme lähettämällä sähköpostitse yhteystietosi päiväkodin johtajille. Tervetuloa töihin!

Varhaiskasvatusyksiköiden sulkuajat 1.9.2020 - 31.5.2021

  • Elämänkaaritalo ja Jyrängön esiopetusryhmä 19.–25.10.2020, 21.12.2020–6.1.2021, 1.–7.3.2021
  • Jyrängön päiväkoti 28.–31.12.2020
  • Kettukallion päiväkoti 19.–25.10.2020, 28.–31.12.2020, 1.–7.3.2021
  • Kirkonkylän esiopetusryhmä sekä Satulinna 19.–25.10.2020, 21.12.2020–6.1.2021, 1.–7.3.2021
  • Kurpanharjun päiväkoti 19.–25.10.2020, 28.–31.12.2020, 1.–7.3.2021
  • Vierumäen päiväkoti sekä Myllyojan esiopetusryhmä ja ryhmäperhepäiväkoti 19.–25.10.2020, 21.12.2020–6.1.2021, 1.–7.3.2021
  • Kailaan päiväkoti 19.–25.10.2020, 28.–31.12.2020, 1.–7.3.2021
  • Rainion päiväkoti 19.–25.10.2020, 21.12.2020–6.1.2021, 1.–7.3.2021
  • Avoimet varhaiskasvatuspalvelut ja kerhot 19.–25.10.2020, 21.12.2020–6.1.2021, 1.–7.3.2021, 14.5.2021

Esiopetusta annetaan koulujen työpäivinä lukuunottamatta lauantaipäiviä 31.5.2021 asti

Valtion erityisavustus Heinolan varhaiskasvatukseen

Heinolan kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa on alkanut tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2020-2021 tähtäävä hanke. Heinolan varhaiskasvatuksessa on suuri määrä lapsia eriasteisen tuen parissa, lisäksi useimmissa päiväkotiryhmissä on muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvia lapsia. He tarvitsevat monipuolisia lisäresursseja ja tukea arjessaan.

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja muuttaa varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria yhä vahvemmin monipuolisen kasvatuksen ja opetuksen suuntaan. Hankerahalla saamme päiväkoteihin taide- ja liikuntakasvattajat, sekä kaksi resurssiopettajaa. Panostamalla liikunta- ja taidekasvatuksen kehittämiseen pyritään luomaan kestäviä rakenteita ja toimintamalleja päiväkotien arkeen. Samalla jatkamme myös Heinolan jo vuosia jatkunutta panostusta kuntalaisten ja eritoten lasten liikkumiseen ja hyvinvointiin. Kokemuksemme mukaan myös eriasteista tukea tarvitsevat lapset hyötyvät taide- ja liikuntakasvatuksesta.

Hankkeeseen on jo palkattu varhaiskasvatuksen taidekasvattajaksi Eeva Rantala ja liikuntakasvattajaksi Niko Ollilainen. Liikunnan ja taiteen ammattilaisina he pystyvät luomaan ja kehittämään varhaiskasvatuksen toimintaa hieman eri näkökulmasta. Lisäksi resurssiopettajaksi on valittu Sini Korhonen, toinen resurssiopettajan tehtävä on haussa. Eeva, Niko ja Sini kiertävät kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä alle eskari-ikäisten ryhmissä.

Siirry e-laskuun

Maksa varhaiskasvatusmaksut kätevästi e-laskuna. E-lasku on helppo ja monipuolinen tapa maksaa lasku parilla klikkauksella, koska tili- tai viitenumeroita ei tarvitse näppäillä. Laskutussopimus tehdään omassa verkkopankissa ja maksun voi myös automatisoida.

Ohje e-laskun käyttöönottamiseksi verkkopankissa:
• valitse laskutusaiheeksi Heinolan kaupunki /päivähoito.
• yksilöintitieto on viitenumero viimeisimmästä maksetusta päivähoitolaskusta

Hoitoaikojen ilmoittaminen sähköisesti

Lapsen varhaiskasvatusajat ilmoitetaan sähköisesti Tieto Edu -hoitoaikasovelluksen kautta. Järjestelmä toimii mobiili- tai web-sovelluksissa. Mobiilisovellus on ladattavissa iOs tai Android-puhelinten sovelluskaupasta. Tunnistautuminen sovellukseen tapahtuu Suomi.fi tunnistautumisen kautta joko pankki- tai mobiilitunnistautumisella. Ainostaan virallisilla huoltajilla on mahdollisuus käyttää sovellusta. Järjestelmän selaimella toimiva web-sovellus toimii parhaiten Chrome tai Firefox -selaimilla. Katso OHJE Hoitoaikojen ilmoittaminen.

Lapsen varhaiskasvatusajat tulee ilmoittaa viimeistään edellisen viikon sunnuntaina klo 24.00 mennessä. Tämän jälkeen viikko sulkeutuu. Lukitusaikana tapahtuvista muutoksista lapsen varhaiskasvatusaikaan tulee sopia päiväkodin johtajan kanssa.

Sovelluksen avulla voit seurata ajantaisesti lapsesi varattuja ja käytettyjä tunteja.