Koronabanner

Heinolalaiset rokotetaan Heinolassa seuraavasti

a) 12 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat

 • Rokotuspaikka: Heinolan terveyskeskus, Torikatu 13, sisäänkäynti G-ovesta
 • Varaa aika sähköisesti tai puhelimitse p. 044 587 1475, avoinna ma–pe klo 8–14.
 • Varatun ajan peruutukset: p. 044 769 3039, avoinna ma–pe 8–14.
 • Neljännen rokotuksen saa vain ajanvarauksella.

b) 5–11-vuotiaat

 • Rokotuspaikka: Heinolan terveyskeskuksen neuvolan tiloissa, sisäänkäynti B-ovesta.
 • Varaa aika: Soitto neuvolan terveydenhoitajille puhelinajalla ma-pe klo 9-10 puh. 044 769 2982, 044 769 2983 tai 050 5963932.

Heinolassa on käytössä seuraavat koronarokotteet: Pfizer/BioNTech ja Moderna. Heinolassa on oma rokotusajanvarausjärjestelmänsä, joka on eri kuin Päijät-Soten käyttämä ajanvarausjärjestelmä. Lue lisätietoa Heinolan ajanvarauksesta.

Heinolan koronarokotuspiste sijaitsee Heinolan terveyskeskuksessa, osoitteessa Torikatu 13. Sisäänkäynti tapahtuu G-ovesta eli kahvion viereisestä ovesta. Sisäänkäynnin yhteydessä on tarkemmat opasteet rokotuspisteelle.

Terveyskeskuksen pohjakuva

5–11-vuotiaiden koronarokotukset

5–11-vuotiaille annetaan BioNTech-Pfizerin Comirnaty-koronarokotteen tälle ikäryhmälle tarkoitettua valmistetta. Rokotteen perussarjaan kuuluu kaksi rokoteannosta. Toinen annos annetaan pääsääntöisesti 6–12 viikkoa ensimmäisen annoksen jälkeen.

Lapsen rokottamiseen tarvitaan molempien huoltajien suostumus joko kirjallisesti tai suullisesti paikan päällä. Alaikäinen voi itse päättää rokottamisesta, jos rokotteen antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että lapsi ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään rokotuksestaan. Asia arvioidaan tapauskohtaisesti. Mikäli lapsi ei kykene itse päättämään rokotuksestaan tai hän ei halua itse päättää asiasta, koronarokotteen antamiseen tarvitaan molempien huoltajien suostumus. Rokotukset ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia. Suostumus tehdään suostumuslomakkeella. Jos lapsi tulee rokotukseen vain toisen huoltajan kanssa, tulee poissaolevalta huoltajalta olla allekirjoitettu suostumuslomake.

5–11-vuotiaiden lasten koronarokotusajanvaraus soittamalla neuvolan terveydenhoitajille puhelinajalla ma–pe klo 9–10 puh. 044 769 2982, 044 769 2983 tai 050 5963932.

Ethän tuo lasta rokotukselle, jos lapsella on kuumetta tai hengitystie- tai vatsaoireita. Myös lapsen saattajan tulee olla oireeton.

Kolmas koronarokoteannos

Heinola tarjoaa kolmannen koronarokoteannoksen seuraaville ryhmille:

 • Kaikki 18 vuotta täyttäneet.
 • 12–17-vuotiaat riskiryhmiin kuuluvat (luettelo lääketieteellisistä riskiryhmistä: Ketkä kuuluvat vakavan COVID-19-taudin riskiryhmiin? -THL). Myös muille 12–17-vuotiaille voidaan antaa kolmas rokoteannos, jos se on tarpeen erityisestä syystä, esimerkiksi rokotustodistusta varten.

Kolmansissa annoksissa käytetään Biontech-Pfizerin Comirnaty-rokotetta ja Modernan Spikevax-rokotetta.

Milloin kolmannen annoksen voi antaa?

Voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille suositellaan kolmatta annosta, kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään 2 kuukautta. Heille suositellaan myös neljättä annosta, kun kolmannesta annoksesta on kulunut 3–4 kuukautta.

60 vuotta täyttäneille ja 18 vuotta täyttäneille riskiryhmiin kuuluville kolmas rokoteannos voidaan antaa, kun toisesta rokotuksesta on kulunut 3–4 kuukautta.

18–59-vuotiaille, jotka eivät kuulu riskiryhmiin, kolmas rokoteannos voidaan antaa 4–6 kuukauden kuluttua toisesta annoksesta.

12–17-vuotiaille kolmas rokoteannos voidaan antaa 6 kuukauden kuluttua toisesta annoksesta.

Neljäs koronarokoteannos

Heinola tarjoaa neljännen koronarokoteannoksen seuraaville ryhmille:

 • 80 vuotta täyttäneille
 • Kotihoidon tai omaishoidon piirissä oleville iäkkäille
 • Terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään heikentyneille 65 vuotta täyttäneille, jotka saavat päivittäistä kotiapua (esimerkiksi puoliso hoitaa)
 • 12 vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteisille. Katso listaus voimakkaasti immuunipuutteisiin kuuluvista henkilöistä THL:n sivulta.

Tehosteannos voidaan antaa, kun kolmannesta annoksesta on kulunut 3 kuukautta.

Jos henkilö on saanut kolme rokoteannosta ja sen lisäksi sairastanut koronavirustaudin, hän ei toistaiseksi tarvitse neljättä rokoteannosta.

Kaksi rokoteannosta saaneelle koronataudin sairastaneelle 80 vuotta täyttäneelle suositellaan kolmatta annosta, kun 3 kuukautta sairastetusta taudista tai edellisestä rokoteannoksesta on kulunut sen mukaan, kumpi on ollut viimeisin.

Neljänsissä annoksissa käytetään ensisijaisesti Pfizer-BioNTechin Comirnaty-rokotetta.

Nuvaxovid

Heinolan terveyskeskuksen rokotuspisteellä on saatavilla pieni määrä Nuvaxovid-rokotetta. Nuvaxovidia voidaan käyttää 18 vuotta täyttäneiden ensimmäisiin ja toisiin rokoteannoksiin.

Rokotetta suositellaan henkilöille, jolle ei voida antaa mRNA- tai adenovirusvektorirokotetta. Rokotetta voidaan antaa myös muille 18 vuotta täyttäneille, jotka haluavat tätä rokotevalmistetta muiden valmisteiden sijaan.

Nuvaxovid-rokotteesta kiinnostunee voivat ilmoittautua soittamalla koronarokotusajanvaraukseen. Rokotusaikaa ei anneta heti, vaan tarkemmasta ajankohdasta ollaan erikseen yhteydessä.

Kotikaranteeni ja kotieristys

Noudatamme Päijät-Soten ohjeistusta.

Tartuntariskin kannalta merkittäväksi lähikontaktiksi katsotaan seuraavat tilanteet:

 • koronapositiivisen kanssa yli 15 minuuttia kestävä kohtaaminen kasvotusten alle 2 metrin etäisyydellä
 • fyysinen kontakti
 • yli 15 minuutin oleskelu suljetussa tilassa, esimerkiksi samassa taloudessa, työ-, kokous- tai odotustilassa.

Jos koronaan sairastunut on tartuttavuusaikanaan ollut lähikontaktissa muihin henkilöihin, kehotetaan heitäkin välttämään oman talouden ulkopuolisia lähikontakteja. 

Sairastuneen eristys- ja altistuneen karanteeniajat

Rokottamaton koronatartunnan saanut on tartuttava pidempään kuin rokotettu. Lieväoireiseen koronainfektioon sairastuneen kotieristys on 5 vuorokautta seuraaville:

 • vähintään kahdesti rokotetuille
 • koronan sairastaneille ja vähintään yhden rokotteen saaneille
 • alle 12-vuotiaille lapsille rokotuksista riippumatta.

Vähintään 12-vuotiailla, joiden rokotussuoja on puutteellinen, on kotieristyksen kesto 10 vuorokautta. Jos oireet jatkuvat vielä eristyksen loppuessa, on hyvä jäädä vielä kotiin.

Koronalle altistuneen kotikaranteenin kesto on kaikille 5 vuorokautta. Kolmesti rokotettu tai koronan 3 kk sisään sairastunut eivät ole karanteenissa.

Koronatodistus/koronapassi

Suomen kansallinen koronatodistus on saatavissa Kannasta. Lue tarkemmin koronarokotustodistuksesta (Kanta.fi). Ongelmatilanteissa katso ensin usein kysytyt kysymykset koronapassista (Kanta.fi).

Mikäli sinulla ei ole pääsyä Omakantaan, voit noutaa paperisen koronatodistuksen Heinolan terveyskeskuksesta:

 • Ma–pe klo 8–12, Potilastoimiston luukulta, Torikatu 13 F-ovi, “röntgenin aula”.

Todistuksen saamiseksi sinun tulee todistaa henkilöllisyytesi (ajokortti, kuvallinen henkilökortti tai passi).

Mikäli sähköisessä koronatodistuksessa on virhe, korjauspyynnöt puhelimitse p. 044 788 8616 ma–pe klo 8–14.

Aluehallintoviraston asettamia kokoontumisrajoituksia ei ole nyt voimassa missään – tilojen käytössä noudatettava lain hygieniavaatimuksia kesään asti

Koronarajoituksia on purettu monilla alueilla ympäri Suomen. Perusoikeuksia rajoittavia päätöksiä voidaan pitää voimassa vain niin kauan kuin ne ovat välttämättömiä. Kun aluehallintovirasto arvioi päätösten välttämättömyyttä, keskeisiä ovat THL:n ja sairaanhoitopiirien antamat asiantuntija-arviot.

Koronaepidemiatilanne on Suomessa edelleen vakava. Kaikkien sairaanhoitopiirien alueet on määritelty epidemian leviämisalueiksi. Leviämisalueen tunnusmerkkejä ovat muun muassa se, että alueellisessa tai väestöryhmäkohtaisessa rokotuskattavuudessa on puutteita, jätevesiseuranta osoittaa virusmäärissä satunnaisvaihtelun ylittävää kasvua ja sosiaali- tai terveydenhuollon kuormitus kasvaa ja palvelujärjestelmän osan tai osien toimintakyky heikkenee.

Tilanne kuitenkin vaihtelee huomattavasti alueittain. Esimerkiksi Pirkanmaalla koronatilanne jatkaa tasaantumistaan, mutta Kainuussa koronaepidemia kiihtyy edelleen.

Sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallisen ohjauksen lähtökohta on, että yhteiskunnan tulisi olla auki mutta tarvittaessa tehdään kohdennettuja rajauksia. Aluehallintovirasto on purkanut rajoituksiaan, koska perusoikeuksia rajoittavia päätöksiä ei voida pitää voimassa yhtään kauempaa kuin ne ovat välttämättömiä. Kun aluehallintovirasto arvioi päätösten välttämättömyyttä, keskeisiä ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja sairaanhoitopiirien antamat asiantuntija-arviot.

Viranomaiset seuraavat tilannetta tarkasti. Aluehallintovirasto tekee tarvittaessa uusia rajoituspäätöksiä tartuntatautilain mukaisesti, jos rajoitukset arvioidaan epidemiatilanteen ja asiantuntijalausuntojen valossa välttämättömiksi. Aluehallintovirasto muistuttaa jokaista toimimaan terveysturvallisesti, jotta epidemiatilanne saataisiin laantumaan.

Liikunta-, harrastus- ja virkistystiloja koskeva sulkumääräys on päättynyt

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 1.2.2022 päätöksen, jolla kumotaan Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella voimassa oleva tiettyjä liikunta-, harrastus- ja virkistystiloja koskeva sulkumääräys. Lue AVIn tiedote 1.2.2022.

Heinolan paikalliset toimintaohjeet:

 • Heinolan kaupungin uimahalli ja kuntosalit avataan heti, kun kulunvalvonta saadaan avattua. Tiedotamme asiasta pikimmiten. Uimahalli- ja kuntosalikorteille hyvitetään sulkuaika automaattisesti.
 • Kaupungin sisäliikuntatilat ja ryhmäharrastustilat avautuvat 2.2. alkaen
 • Ulkoliikuntapaikkojen pukutilat avautuvat 2.2. alkaen
 • Ikäihmisten liikuntaryhmät ja Kunnossa Kaiken Ikää liikuntaryhmät käynnistyvät aikaisintaan talvilomaviikon jälkeen.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökset

Rokotusten eteneminen Heinolassa

Koronavirusrokote tarjotaan vaiheittain koko väestölle THL:n suosittelemassa järjestyksessä.

Rokotuksen saaneiden tulee edelleen huolehtia koronasuojauksesta

On tärkeää pitää mielessä, että vaikka rokote antaa hyvän suojan vakavaa tautimuotoa vastaan, se ei välttämättä estä kokonaan saamasta tartuntaa. Lisäksi rokotettu voi mahdollisesti levittää tartuntaa oireettomana eteenpäin. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että annettuja koronaohjeistuksia noudatetaan myös rokotuksen jälkeen.

Koronan vaikutukset kaupungin palveluihin ja toimintaan

Toiminta hengitystieoireissa

 • Jos sinulla on lieviäkin hengitystieoireita, soita Päivystysapu p. 116 117.
 • Terveyskeskukseen soitetaan vain muussa hoidon tarpeessa puh. 03 849 4388.
 • Henkeä uhkaava tilanne, kiireellinen apu: soita Hätänumero 112.
 • Voit myös tehdä itse koronaoirearvon Omaolo.fi -palvelussa. Koronaoirearviot ohjautuvat vahvan tunnistautumisen jälkeen Akuutti24:n terveydenhuollon ammattilaisille, oirearvioihin vastataan mape klo 9–17.

Heinolan infektiovastaanotto

Infektiovastaanotto toimii erillisissä tiloissa erillään muusta vastaanottotoiminnasta. Vastaanotolle tullaan ainoastaan ajanvarauksella soittamalla päivystysavun numeroon 116 117, missä arvioidaan tarvittavien tutkimusten tarve ja oikea hoitopaikka. Voit myös tehdä itse koronaoirearvon Omaolo.fi -palvelussa. Heinolan infektiovastaanotolla ei voida hoitaa vaikeasti sairastuneita, sairaalahoidon tarpeessa olevia tai esimerkiksi röntgenkuvausta infektion vuoksi tarvitsevia, vaan nämä potilaat hoidetaan edelleen PHKS:ssa.

Sisäänkäynti infektiovastaanotolle tapahtuu ainoastaan Heinolan terveyskeskuksen K-rapun kautta, jota kautta ohjataan kaikki infektio-oireista (flunssa- tai vatsaoireet) kärsivät asiakkaat. Terveyskeskuksen muihin tiloihin EI SAA tulla infektio-oireisena.

Suosittelemme käyttämään kasvomaskia matkalla koronavirustestin näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Julkisen terveydenhuollon hoidot

Koronaviruksen vuoksi tehtävät tutkimukset, hoito ja hoitoon määrätyt lääkkeet ovat maksuttomia hoitoon hakeutuneelle kuntalaiselle. Lisätietoja oikeuksista hoitoon julkisessa terveydenhuollossa:

Akuutti arkiapu

Heinolan kaupungin Akuutti arkiavun toiminta on päättynyt.

Neuvontaa ja ohjausta on edelleen saatavissa:

 • Yli 65-vuotias, Ikääntyneiden palveluneuvonta: puh. 044 769 4242 ma, ti, to, pe klo 9-13 ja ke 9-14, Torikatu 13, G-ovi, 1. krs
 • Työikäinen tai lapsiperhe, Sosiaalipalveluiden palveluohjaus: puh. 044 7692 988, ma-pe klo 9-15.

Korona-ahdistukseen saa tukea chatin kautta

Koronapandemia aiheuttaa huolta ja ahdistusta. Keskusteluapua on saatavilla:

En jaksa -chat lasten ja nuorten vanhemmille palvelee ma-ti klo 9 – 11, ke 16 – 18 ja to-pe klo 12 – 15. Chatissa voi jutella esimerkiksi lasten kasvatuksesta, koronahuolista, parisuhteesta, lasten käytöksestä tai omasta jaksamisesta. Vastaajina chatissa toimivat Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset. Huomioithan, että heinäkuussa chatin aukiolot ovat seuraavat: ma klo 9-11, ke klo 16-18 ja pe klo 12-15.

Lue lisää:

Varhaiskasvatus ja esiopetus (päivitetty 29.4.2022)

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminta jatkuu normaalisti. Huomioimme toiminnassa kulloinkin voimassaolevat valtakunnalliset ja paikalliset ohjeet.

Kehotamme perheitä ilmoittamaan lapsen koronavirustartunnasta mahdollisimman pian päiväkotiin/esiopetukseen, jotta päiväkodilta pystytään välittämään tietoa kyseisen ryhmän huoltajille. Tiedottaminen tapahtuu Wilman kautta.

Karanteeneista on Päijät-Soten alueella pääosin luovuttu, joten koronavirukselle altistunut, oireeton lapsi voi jatkossa osallistua normaalisti varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen.

Tiedotamme huoltajia ensisijaisesti Wilman tiedotteiden kautta.

Lue lisää:

Päivitetty ohje liittyen koronaviruspandemiaan / varhaiskasvatus ja esiopetus

Perusopetus (päivitetty 8.3.2022)

Peruskoulut ovat lähiopetuksessa.

Heinolan perusopetuksessa on valmisteltu terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyviä käytänteitä ja ohjeistusta, jotta lukuvuoden käynnistyessä kouluun on ollut turvallista tulla oppimaan.

Heinolan perusopetuksen ohjeita koronatilanteesta oppilaille ja huoltajille 

On tärkeää, että kodeissa tutustutaan näihin ohjeisiin yhdessä koululaisen kanssa ja seurataan Wilman kautta päivittyvää tilannetietoa.

Päijät-Sten ohjeen mukaan suositellaan myös alakoulun 4.-6. luokan oppilaille maskin käyttöä. Alakoulun opetushenkilöstölle suositellaan suojautumista maskin avulla.

Yläkoulujen henkilökunnalle ja oppilaille suositetaan suojautumista maskin avulla. Suositus on voimassa toistaiseksi.

Heinolan perusopetuksen opetus tapahtuu lähiopetuksena. Lähiopetusjärjestelyt on tehty ministeriön ja THL:n ohjeistusten mukaisesti porrastaen, väljyyssuositukset huomioiden ja hygieniasuosituksia noudattaen. Lähtökohtaisesti oppilaat toimivat koulun normaalin työjärjestyksen mukaisesti, yksikkökohtaisia lukujärjestysmuutoksia saattaa aikataulujen porrastusten vuoksi olla. Aikataulutuksia ja erityisjärjestelyjä on tehty mm. kouluruokailun, välituntijärjestelyjen ja sisäänmenojen suhteen. Koulukuljetuksissa pyritään väljyyteen ja tehostettuun kaluston sisäpuhdistukseen ajojen välillä. Kouluissa on käytössä paperiset kertakäyttökäsipyyhkeet ja käsidesi aikuisen valvonnassa.

Lukio ja musiikkiopisto (päivitetty 6.8.2021)

Heinolan lukion lukuvuosi aloitetaan lähiopetuksessa, mutta edelleen on syytä muistaa epidemiatilanteen takia noudatettavat ohjeet:

 • Älä tule sairaana kouluun.
 • Pyri välttämään ruuhkia ja pidä 2m turvaväliä muihin silloin kun se on mahdollista.
 • Pese käsiä usein ja käytä käsidesiä. Käytä kasvomaskia.

Maskisuositus on edelleen voimassa oppilaitoksissa. Kasvomaskin teho perustuu suurelta osin siihen, että mahdollisimman moni käyttää niitä asianmukaisesti. Siksi on ehdottoman tärkeää, että kaikki, joilla ei ole esim. terveydellisiä estettä maskin käyttöön, myös käyttävät sitä. Lisäksi jokainen voi ehkäistä tartuntoja osaltaan pitämällä 1-2 metrin turvaetäisyyden muihin ihmisiin silloin kun se on mahdollista, huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta sekä välttämällä kasvojen, nenän ja suun koskettelemista.

Maskin käyttösuositus koskee toisen asteen oppilaitoksen opiskelijoita ja henkilökuntaa. Lukiolaisille, joiden ei ole mahdollista itse hankkia suojaimia, jaetaan kangasmaskit koulussa. Tarkemmat ohjeet on tiedotettu opiskelijoille. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää.

 

Oppilashuolto

Koulukuraattori ja –psykologipalvelut käytettävissä.

Onks tää normaalia? -chat lapsille ja nuorille palvelee klo 10 – 18.

Heinolan kaupunki tarjoaa koronasuojavarusteet sotealan yksityisille palveluntuottajille, kun heidän asiakkaillaan on todettu Covid-19-epäily tai -tartunta (päivitetty 17.1.22)

Suojavarusteet tarjotaan asiakkaan hoitoon osallistuvalle hoitohenkilökunnalle

Koronasuojavarustepakettiin sisältyy:

– kirurginen suu-nenäsuojus
– kasvot peittävä visiiri
– hiussuojain/myssy
– pitkähihainen suojatakki
– suojakäsineet.

Koronasuojavarusteiden noutaminen:

Koronasuojavarustepaketit jaetaan toimijoille ensimmäisellä hakukerralla terveyspalveluiden päivystyksessä ja mahdollisista jatkotarpeista keskustellaan sosiaali- ja terveystoimen yhdyshenkilön kanssa.

Suuremman ja pitkäkestoisemman suojavarustetarpeen arvioi Heinolan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen yhdyshenkilö yhdessä yksityisen toimijan kanssa huomioiden Covid-19-positiivisten tai -altistuneiden henkilöiden määrän.

1. Heinolan kaupunki, terveyspalveluiden päivystys: ensimmäinen koronasuojavarustepaketti haetaan täältä.

– Arkisin klo 8-21.
– Viikonloppuisin: la klo 10-18 ja su klo 12-20.
– Torikatu 13 F, p. 044 469 4311.

2. Heinolan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi: suojavarusteiden tarvearviointi, kun kyseessä pitkäaikainen tai suurempi tarve.

– Yhteydenotto virka-aikana.
– Taina Järvinen, puh. 044 587 1442.
– Torikatu 13.

Ikääntyneiden asiakasohjauspalvelut (20.12.21)

Asiakasohjaajat tekevät palvelutarpeen arviointeja asiakkaiden kotona silloin, kun asiakkaat eivät pärjää kotona ilman palveluja. Asiakasohjaus toimii normaalisti ja asiakasohjaajat tekevät arviointikäyntejä sekä hoitosuunnitelmien päivityksiä.

Myös ikäihmisten sosiaaliohjaajat tekevät kotikäyntejä ja asiakastapaamisia normaalin käytännön mukaisesti.

Kotihoito (20.12.21)

Palvelut toimivat normaalisti turvallisuussuositukset huomioiden.

Asumispalvelut (20.12.21)

Palveluasumisen asukkaiden tapaamisohje löytyy tästä:

Vierailuohje 15.10.2021 alkaen

Vuodeosasto (17.1.22)

Vierailuja terveyskeskuksen vuodeosastoilla suositellaan tehtävän niin, että vierailulle osallistuu vain yksi henkilö kerrallaan, ja vierailun kesto on enintään 15 minuuttia. Suositukset eivät koske saattohoidossa olevien potilaidemme omaisia. Vierailuja ei siis kielletä, mutta suosituksella pyritään vähentämään tartuntariskiä.   

Vierailun aikana suosittelemme käyttämään kasvomaskia, huolehtimaan turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta. 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän sairaaloiden vierailuohje

Vastaanotto (17.1.22)

Asiakkaiden tulee aina ensin soittaa puh. 03 849 4388, ja tulla vastaanotolle vasta erikseen kutsuttuna, mikäli asia ei hoidu puhelimessa. Mikäli asiakkaalla on nimetty yhteyshenkilö, tulee terveysasioissa olla ensisijaisesti yhteydessä omaan yhteyshenkilöön. Pikapoli (nopsa) on suljettu.

Digihoitaja vastaa Omaolon kautta lähetettyihin oirearvioihin saman päivän aikana.

Päivystys toimii eli jos on murtuma, haava, sydänoireita, hengitysvaikeuksia, kovaa vatsakipua, yleistilan laskua, lapsilla kovaa kuumetta tai muuta oiretta, niin oireiden vaikeuden mukaan soittakaa joko 112 tai voitte tulla terveyskeskuksen päivystykseen. Lue lisää: Heinolan lääkäripäivystys.

Hengitystieoireiset soittavat päivystysapuun p. 116 117 tai täyttävät Omaolon koronaoirearvion, jonka lähettävät ammattilaiselle käsiteltäväksi.

Ilta- ja viikonloppupäivystys (17.1.22)

Lue lisää: Lääkäripäivystys – Heinola

Suun terveydenhuolto (17.1.22)

Pystymme tällä hetkellä tarjoamaan suun terveydenhuollon palveluja rajoitetusti. Koronavirustilanteen ollessa rauhallinen, jatkamme aiemmin siirrettyjä määräaikaistutkimuksia ja hoitoja hammaslääketieteellisen kiireellisyyden mukaan. Olemme asiakkaisiin yhteydessä uudesta hoitoajasta.

Yhteydenotot / ajanvaraus hammaslääkäripäivystykseen ainoastaan puhelimitse.

Puh. 03 849 4369 ma-to klo 8-15, pe klo 8-14. Lauantaipäivystys päättynyt 1.6. alkaen.

Jos sinulla tavallisen flunssan oireita, koronavirusinfektio / epäily infektiosta, olet karanteenissa tai olet ollut lähikontaktissa karanteenissa olevan henkilön kanssa, ilmoita siitä soittaessasi ajanvaraukseen. Hammaslääkäri arvioi tällöin hoidon kiireellisyyden puhelimitse sekä ohjaa tarvittavaan hoitoon.

Aikuisasiakkaiden ja nuorten pyydämme tulemaan hammashoitolaan ilman saattajaa, mikäli saattajan läsnäolo ei hoidon kannalta ole välttämätöntä.

Kiitämme asiakkaitamme kärsivällisyydestä. Hoitoaikojen toistuvat siirrot ovat tilanteessa mahdollisia.

Lue lisää:

Heinolan erikoissairaanhoito (17.1.22)

Ethän tule vastaanotolle tai toimenpiteeseen

 • jos olet sairaana (flunssa, yskä, kuume, nuha, lihassärky, kurkkukipu)
 • olet tullut vasta ulkomailta (14 vrk) Kts. tarkemmin Ulkoministeriön matkustusohjeet
 • olet ollut lähikontaktissa koronavirukseen sairastuneen kanssa.

Olemme puhelimitse potilaaseen yhteydessä, mikäli vastaanotto muutetaan etäyhteydellä pidettäväksi.

Peruutukset aina Heinolan erikoissairaanhoidon poliklinikan ajanvaraukseen: arkisin klo 9 – 14 puh. 03 849 4375.

Lue lisää: Erikoislääkärien vastaanotot ja leikkaustoiminta

Sosiaalipalvelut (20.12.21)

Kiireelliset sosiaalipalvelut:

Jokaisella kunnassa oleskelevalla henkilöllä on oikeus saada kiireellisessä tapauksessa yksilölliseen tarpeeseen perustuvat sosiaalipalvelut myös poikkeustilanteessa niin, etteivät hänen oikeutensa välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon vaarannu.

Lapsella ja hänen perheellään on oikeus saada viipymättä lapsen terveyden ja kehityksen kannalta välttämättömät sosiaalipalvelut. Asiakkaan oikeus välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon turvataan välittömällä asian käsittelyllä sekä päätöksellä ja sen toimeenpanolla.

Äärimmäisessä kiireessä päätös voi olla myös suullinen. Kirjallinen päätös on annettava heti, kun se on mahdollista. Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiseen tai muutoksenhakuun alkaa vasta kirjallisen päätöksen tiedoksisaannista.

Jo asiakkaana olevia pyydetään olemaan yhteydessä asioita hoitavaan työntekijään ensisijaisesti puhelimitse.

 • Työikäisten sosiaalipalveluiden palveluohjaus palvelee puhelimitse arkisin 9-12, p. 044 769 2988. Ilman ajanvarausta keskiviikkoisin klo 9-12, os. Torikatu 13.
 • Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden palveluohjaus palvelee puhelimitse ma, ke ja pe klo 9-12, p. 044 735 0057. Ilman ajanvarausta keskiviikkoisin klo 9-12, os. Torikatu 13.

Toiminta muutoin:

 • Aikuisten sosiaalipalvelut, vammaispalvelut, lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja lastensuojelu toimivat toistaiseksi normaalisti.
 • Erityisryhmien päivätoiminta, työtoiminta ja avotyötoiminta toimii turvallisuussuositukset huomioiden.

(Päivitetty 28.4.2022)

Päivitetty 8.3.

Asioinnissa kannattaa suosia sähköisiä kanavia. Virastoissa asioivia pyydetään hoitamaan asiansa ensisijaisesti puhelimella tai sähköpostitse ja välttämään henkilökohtaista asiointia. Hakemukset ja muut lomakkeet voi toimittaa turvallisesti suomi.fi -viestipalvelun kautta.

Käteiskassapalvelut Heinolan kaupungintalon asiointipisteessä suljettu toistaiseksi. Heinolan kaupungin lähettämät laskut pyydetään maksamaan pankin kautta. Ellei maksun suoritus pankkipalveluna onnistu, pyydetään ottamaan yhteyttä kaupungin maksuliikennepalveluihin puh. 044 587 1457.

Kaupungin puhelinvaihde on avoinna maanantaista torstaihin klo 8.30-15.30, perjantaisin ja juhlapyhien aattoina klo 8.30-15.00.

Elinvoima

(päivitetty 26.4.2022)

Savotassa (Torikatu 8) sijaitsevat museon toimistotilat, elinvoimapalvelut, työllisyydenhoitopalvelut sekä etätyö- ja kokoustila Spotti.

SPOTTI on avoinna asiakkaille arkisin klo 8 – 15.30, alueellisia suosituksia/rajoituksia noudattaen.

Spotin kokoustilojen ajanvaraus puh. 044 469 4225 tai spotti@heinola.fi tai verkosta: heinola.fi/tilavaraukset.

Tukea yrityksille

(Päivitetty 26.4.2022)

Lisätiedot, hakuehdot ja -ohjeet haettavissa oleviin tukiin löytyvät kaikki kootusti sivustolta businessheinola.fi.

Jätehuolto

(päivitetty 21.8.)

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n ohje asukkaille:

 • Lajittele nenäliinat ja kasvomaskit energiajätteeseen. (Tämä ohje on päivitetty 12.8.2020)
 • Mikäli jäteastian tyhjennyksissä tulee katkoksia, pakkaa jätteet tiiviisti ja säilö ne tilaan, jossa niistä ei ole haittaa terveydelle ja jossa esimerkiksi haittaeläimet eivät pääse levittämään jätteitä.
 • Lajittele pakkausjätteet tehokkaasti, jotta muuta jätettä syntyy vähemmän.
 • Älä jätä jätteitä miehittämättömille jätteen vastaanottopaikoille, mikäli jäteastiat ovat täynnä.
 • Siirrä asiointia jäteasemalla, mikäli se on mahdollista. Käytäthän korttimaksua käteisen sijaan. Annathan jäteasemalla asioidessasi muille asiakkaille tilaa asiointiin.

Lue lisää: phj.fi

Joukkoliikenne

(Päivitetty 21.8.)

Lahden Seudun Liikenne suosittelee kasvomaskin käyttämistä joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja on vaikea välttää.

Lue lisää: Koronaviruksen vaikutukset joukkoliikenteeseen (LSL)

Käytä maskia

Etusivu