Päivitetty: 13.1.2023

Koronataudin hoidossa otettu käyttöön uusi viruslääke riskiryhmiin kuuluville

Kotikaranteeni ja kotieristys

Noudatamme Päijät-Soten ohjeistusta.

Tartuntariskin kannalta merkittäväksi lähikontaktiksi katsotaan seuraavat tilanteet:

  • koronapositiivisen kanssa yli 15 minuuttia kestävä kohtaaminen kasvotusten alle 2 metrin etäisyydellä
  • fyysinen kontakti
  • yli 15 minuutin oleskelu suljetussa tilassa, esimerkiksi samassa taloudessa, työ-, kokous- tai odotustilassa.

Jos koronaan sairastunut on tartuttavuusaikanaan ollut lähikontaktissa muihin henkilöihin, kehotetaan heitäkin välttämään oman talouden ulkopuolisia lähikontakteja. 

Sairastuneen eristys- ja altistuneen karanteeniajat

Rokottamaton koronatartunnan saanut on tartuttava pidempään kuin rokotettu. Lieväoireiseen koronainfektioon sairastuneen kotieristys on 5 vuorokautta seuraaville:

  • vähintään kahdesti rokotetuille
  • koronan sairastaneille ja vähintään yhden rokotteen saaneille
  • alle 12-vuotiaille lapsille rokotuksista riippumatta.

Vähintään 12-vuotiailla, joiden rokotussuoja on puutteellinen, on kotieristyksen kesto 10 vuorokautta. Jos oireet jatkuvat vielä eristyksen loppuessa, on hyvä jäädä vielä kotiin.

Koronalle altistuneen kotikaranteenin kesto on kaikille 5 vuorokautta. Kolmesti rokotettu tai koronan 3 kk sisään sairastunut eivät ole karanteenissa.

Koronatodistus/koronapassi

Suomen kansallinen koronatodistus on saatavissa Kannasta. Lue tarkemmin koronarokotustodistuksesta (Kanta.fi). Ongelmatilanteissa katso ensin usein kysytyt kysymykset koronapassista (Kanta.fi).

Mikäli sinulla ei ole pääsyä Omakantaan, voit noutaa paperisen koronatodistuksen Heinolan sotekeskuksesta:

  • Ma–pe klo 8–12, Potilastoimiston luukulta, Torikatu 13 F-ovi, “röntgenin aula”.

Todistuksen saamiseksi sinun tulee todistaa henkilöllisyytesi (ajokortti, kuvallinen henkilökortti tai passi).

Mikäli sähköisessä koronatodistuksessa on virhe, korjauspyynnöt puhelimitse p. 044 788 8616 ma–pe klo 8–14.

Aluehallintoviraston asettamia kokoontumisrajoituksia ei ole nyt voimassa missään – tilojen käytössä noudatettava lain hygieniavaatimuksia kesään asti

Koronarajoituksia on purettu monilla alueilla ympäri Suomen. Perusoikeuksia rajoittavia päätöksiä voidaan pitää voimassa vain niin kauan kuin ne ovat välttämättömiä. Kun aluehallintovirasto arvioi päätösten välttämättömyyttä, keskeisiä ovat THL:n ja sairaanhoitopiirien antamat asiantuntija-arviot.

Koronaepidemiatilanne on Suomessa edelleen vakava. Kaikkien sairaanhoitopiirien alueet on määritelty epidemian leviämisalueiksi. Leviämisalueen tunnusmerkkejä ovat muun muassa se, että alueellisessa tai väestöryhmäkohtaisessa rokotuskattavuudessa on puutteita, jätevesiseuranta osoittaa virusmäärissä satunnaisvaihtelun ylittävää kasvua ja sosiaali- tai terveydenhuollon kuormitus kasvaa ja palvelujärjestelmän osan tai osien toimintakyky heikkenee.

Tilanne kuitenkin vaihtelee huomattavasti alueittain. Esimerkiksi Pirkanmaalla koronatilanne jatkaa tasaantumistaan, mutta Kainuussa koronaepidemia kiihtyy edelleen.

Sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallisen ohjauksen lähtökohta on, että yhteiskunnan tulisi olla auki mutta tarvittaessa tehdään kohdennettuja rajauksia. Aluehallintovirasto on purkanut rajoituksiaan, koska perusoikeuksia rajoittavia päätöksiä ei voida pitää voimassa yhtään kauempaa kuin ne ovat välttämättömiä. Kun aluehallintovirasto arvioi päätösten välttämättömyyttä, keskeisiä ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja sairaanhoitopiirien antamat asiantuntija-arviot.

Viranomaiset seuraavat tilannetta tarkasti. Aluehallintovirasto tekee tarvittaessa uusia rajoituspäätöksiä tartuntatautilain mukaisesti, jos rajoitukset arvioidaan epidemiatilanteen ja asiantuntijalausuntojen valossa välttämättömiksi. Aluehallintovirasto muistuttaa jokaista toimimaan terveysturvallisesti, jotta epidemiatilanne saataisiin laantumaan.

Rokotuksen saaneiden tulee edelleen huolehtia koronasuojauksesta

On tärkeää pitää mielessä, että vaikka rokote antaa hyvän suojan vakavaa tautimuotoa vastaan, se ei välttämättä estä kokonaan saamasta tartuntaa. Lisäksi rokotettu voi mahdollisesti levittää tartuntaa oireettomana eteenpäin. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että annettuja koronaohjeistuksia noudatetaan myös rokotuksen jälkeen.

Käytä maskia

Etusivu