Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute

Aikuisten työpajatoiminta pähkinänkuoressa

Työpajatoiminta on työvaltaista ja yhteisöllistä valmennusta, jolla tuetaan valmentautujan yksilöllistä kasvua, sosiaalista vahvistumista ja aktiivista osallisuutta sekä yleisiä työ- ja työelämätaitoja. Valmentamisen menetelminä voi olla työ-, yksilö ja ryhmävalmennus. Eri valmennusmenetelmiä yhdistellään valmentautujan tarpeita vastaavalla tavalla. Toimintaa voidaan muotoilla päivän pituuden, viikoittaisten toimintapäivien määrän ja toiminnan sisällön suhteen.

Työpaja työympäristönä mahdollistaa osaamisen, kokemuksen ja itsetuntemuksen lisääntymisen. Niiden myötä kouluttautuminen ja sijoittuminen avoimille työmarkkinoille tulevat realistisemmaksi mahdollisuudeksi.

Valmentautujan näkökulmasta työpajatoiminta tukee elämänhallinnan taitoja, sosiaalista vahvistumista ja omatahtista yhteisöllistä kasvua sekä tekemällä oppimista.

Työpajapedagogiikka tarkoittaa

  • joustavissa oppimisympäristöissä tapahtuvaa
  • yksilön edellytysten mukaista,
  • tekemällä oppimista korostavaa,
  • yhteisöllistä ja suunnitelmallista valmennusta.