Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Aikuisten sosiaalipalvelut

Aikuisten sosiaalipalvelut on aikuisille suunnattua suunnitelmallista ja kuntouttavaa sosiaalityötä ja -ohjausta, jonka tavoitteena on parantaa asiakkaan tai asiakasperheen hyvinvointia ja itsenäistä selviytymistä. 

Aikuisten sosiaalipalveluiden yksiköstä saa neuvontaa ja ohjausta erilaisiin elämäntilanteisiin. Yksikköön voit jättää täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemuksen.

Sosiaaliohjaajalta voi hakea apua esimerkiksi työttömyyden, asunnottomuuden tai päihteiden aiheuttamiin ongelmatilanteisiin.

Aikuisten sosiaalipalveluiden palveluohjaus

Aikuisten sosiaalipalveluiden palveluohjauksessa saat ohjausta ja neuvontaa erilaisiin elämäntilanteisiin liittyvistä palveluista. Palveluohjaukseen voit jättää sosiaalihuoltolain mukaisen hakemuksen tai ilmoituksen, jonka perusteella voidaan aloittaa palvelutarpeen arviointi. Palveluohjauksen kautta voit myös jättää yhteydenottopyynnön Aikuisten sosiaalipalveluiden työntekijälle.

Palveluohjauksesta saat tukea ja neuvontaa toimeentulotuen hakemiseen liittyen. Perustoimeentulotukea haetaan kuitenkin aina ensin Kelasta ja Kelan antaman perustoimeentulotuen päätöksen jälkeen voit tarvittaessa hakea täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea kunnalta.  

Palveluohjauksessa asiointi tapahtuu palveluohjaajan kanssa. Akuuteissa tilanteissa palveluohjaaja voi myös siirtää asian käsittelyn palveluohjauksen päivystävälle sosiaaliohjaajalle.