Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Aikuisten sosiaalipalvelut

Aikuisten sosiaalipalvelut on aikuisille suunnattua suunnitelmallista ja kuntouttavaa sosiaalityötä ja -ohjausta, jonka tavoitteena on parantaa asiakkaan tai asiakasperheen hyvinvointia ja itsenäistä selviytymistä. 

Aikuisten sosiaalipalveluiden yksiköstä saa neuvontaa ja ohjausta erilaisiin elämäntilanteisiin, esimerkiksi. työhön, asumiseen, perhe-elämän sujuvuuteen, raha-asioiden hoitoon ja erilaisiin elämän kriisitilanteisiin liittyvissä ongelmissa. Sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat tukevat asiakasta hänen pärjäämisessään yhteisellä tavoitteellisella työskentelyllä.

Palveluohjauksessa saat ohjausta ja neuvontaa

Palveluohjauksessa voit asioida palveluohjaajan kanssa ilman ajanvarausta keskiviikkoisin 9-12. Puhelimitse palveluohjaajan tavoittaa numerosta 044 7692 988 arkipäivisin klo 9-15. 

Aikuisten sosiaalipalveluiden palveluohjauksessa saa ohjausta ja neuvontaa erilaisiin elämäntilanteisiin liittyvistä palveluista. Palveluohjaukseen voi jättää sosiaalihuoltolain mukaisen hakemuksen tai ilmoituksen, jonka perusteella voidaan aloittaa palvelutarpeen arviointi. Palveluohjauksen kautta voi myös jättää yhteydenottopyynnön Aikuisten sosiaalipalveluiden työntekijälle. Akuuteissa tilanteissa palveluohjaaja voi myös siirtää asian käsittelyn palveluohjauksen päivystävälle sosiaaliohjaajalle.

Palveluohjauksesta saa tukea ja neuvontaa toimeentulotuen hakemiseen liittyen. Perustoimeentulotukea haetaan kuitenkin aina ensin Kelasta. Kelan antaman perustoimeentulotuen päätöksen jälkeen voi tarvittaessa hakea täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea kunnalta sähköisesti tai lomakkeella.