Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
26.09.2017

99 % muuttajista suosittelee Heinolaa

Heinolaan kolmen viime vuoden aikana muuttaneet ovat erittäin tyytyväisiä Heinolaan asuinpaikkana. 99 % tutkimukseen vastanneista voisi suositella Heinolaa asuinpaikkana tuttavilleen. Kokonaisuutena Heinola sai tutkimukseen vastanneilta hyvän kokonaisarvosanan 4 (asteikko 1-5). Kaupunkiin muuttaneista 87 % uskoo jäävänsä kaupunkiin pysyvästi.

Suurin syy Heinolaan muuttoon on oma tai puolison työ- tai opiskelupaikka. Suurin osa Heinolaan muuttaneista on muuttanut kaupunkiin lähiseudulta, kaupungeista erottuvat Lahti ja Kouvola. 300 haastatellun joukosta pääkaupunkiseudulta muuttaneita on n. kuudesosa.

Kaupungin palveluista nousi esiin erityisesti asunto- ja tonttitarjonta, joka houkuttelee muuttajia Heinolaan erityisesti. Mielikuvatekijöistä suurin vaikutus oli kaupungin turvallisuudella ja rauhallisuudella.

Kriittisimmin muuttajat suhtautuivat kaupungin kaupallisiin palveluihin. Myös muut yksityiseen vapaa-aikaan liittyvät palvelut kaipaavat muuttajien mukaan kohentamista.  Kaupungin järjestämistä palveluista parantamisen varaa jää muuttajien mukaan joukkoliikenteen palveluihin sekä terveyspalveluihin. Sen sijaan kaupungin palveluista muun muassa perusopetus ja lukio vastasivat muuttajien odotuksiin erityisen hyvin.

Merkittävää tutkimuksessa oli myös se, että pidempään kaupungissa asuminen parantaa mielikuvaa Heinolasta. 17 % muuttajista mielikuva on  muuttunut positiivisemmaksi ja 82 % mielikuva on säilynyt ennallaan. Suurin osaa Heinolaan muuttavista tuntee kaupungin joko erittäin hyvin tai melko hyvin. Huonosti Heinolan tunteneiden muuttajien mielikuvat ovat kääntyneet positiivisiksi muuton jälkeen.

Heinolan kaupungin Elinvoimapalvelut teetti elo-syyskuussa 2017 muuttajatutkimuksen Heinolaan hiljattain muuttaneiden parissa. Tutkimuksessa haastateltiin puhelimitse 300 Heinolaan muuttanutta ja tulokset ovat positiivisia. Haastatteluun valittiin viimeisen kolmen vuoden aikana Heinolaan muuttaneita henkilöitä. Vastaajista oli alle 25-vuotiaita 15 prosenttia, 25-39 -vuotiaita 29 prosenttia, 40-59 -vuotiaita 28 prosenttia sekä 60-vuotiaita tai vanhempia 28 prosenttia. Kolmella neljästä vastaajasta oli työskentely- tai opiskelupaikka Heinolassa.

 

Lisätiedot:

Elinvoimajohtaja
Heikki Mäkilä
etunimi.sukunimi@heinola.fi
044 769 4141

Kategoria: