Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

690 Tori

Asemakaavan muutos

Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee Heinolan toria ja siihen liittyviä katualueita.

Tavoitteet ja sisältö

Kaavan tavoitteena on torin ympäristön yleissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden mahdollistaminen.

Suunnitteluvaihe

Tekninen lautakunta päätti kaavamuutoksen vireilletulosta 22.09.2015 § 104.

Vireilletulosta ja OAS:ista on ilmoitettu 03.10.2015 päivätyllä kuulutuksella.

Tekninen lautakunta asetti kaavamuutosehdotuksen nähtäville 17.1.2017 § 2. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan 21.8.2017 § 22.

Kaavan laatija: kaavoitusarkkitehti Katri Kuivalainen

Asemakaavaehdotuksen keskeinen sisältö:

Asemakaava- ja yleissuunnitelmasta viime syksynä saatu palaute on huomioitu erityisesti pysäköintiratkaisuissa ja mahdollisen esiintymislavan sijoittelussa. Nyt laadittu asemakaavamuutoksen ehdotus mahdollistaa pysäköintialueen säilyttämisen torin Savontien puoleisessa osassa. Pysäköintialue suunnitellaan monikäyttöiseksi siten, että se toimii tarvittaessa torikaupan ja tapahtumien laajentumisalueena.

Uusi toripalvelurakennus voidaan rakentaa nykyistä pienempänä (max 150 m2) torin Torikadun puoleiseen reunaan. Rakennukseen voidaan sijoittaa esimerkiksi torin huolto- ja jätetilat, yleisö-wc ja haluttaessa taksipalvelun tiloja.

Toripuistikon reunaan voidaan rakentaa esiintymislava sekä erilaisia katos- ja leikkialuerakenteita. Torimyyntiin käytettävissä oleva avoin alue säilyy kutakuinkin nykyisen laajuisena. Yksityiset kiinteistöt voivat yhdistää pysäköintitilojaan katujen ali kulkevilla maanalaisilla tiloilla, mutta kaupunki ei suunnittele maanalaista pysäköintilaitosta.

Käsittelyvaiheet

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 14.10.2015- 30.1.2017
  • Kaavaluonnos nähtävillä 24.08. - 23.09.2016
  • Kaavaehdotus nähtävillä 30.1. - 1.3.2017
  • Lainvoimaisuuskuulutus 25.6.2018

Lainvoimaisen kaavan asiakirjalinkit:

Havainnekuva

Kaavakartta

Kaavaselostus

Kaavaselostuksen liitteet