Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

683 Kalliopohja

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Pirttiniemen (26) kaupunginosassa Vartianlahden ranta-alueella.

Tavoitteet ja sisältö

Asemakaavan muutoksella alueelle pyritään löytämään kaikkia osapuolia  tyydyttävä ja tasapuolinen maankäytöllinen ratkaisu.

Suunnitteluvaihe

Elinvoimalautakunta päätti kaavan aloittamisesta 24.1.2018. Elinvoimalautakunta asetti kaavaehdotuksen nähtäville 26.9.2018.
Asemakaava ja asemakaavan muutos hyväksyttiin elinvoimalautakunnan kokouksessa 13.3.2019 § 23. Kaava ei ole vielä lainvoimainen, koska kaavapäätöksestä on jätetty valitus hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 24.9.2019 tekemällä päätöksellään.

Käsittelyvaiheet

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 1.2.2018 alkaen siihen asti kunnes ehdotus asetetaan nähtäville
  • Kaavaluonnos nähtävillä 24.3 - 14.4.2018
  • Kaavaehdotus nähtävillä 15.10. - 15.11.2018
  • Lainvoimaisuuskuulutus 20.11.2019

Asiakirjalinkit

Lainvoimainen kaavakartta

Kaavaselostus


Kaavaehdotuksen asiakirjat

Kaavaehdotus

Kaavaselostus liitteineen