Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

680 Vanerinkatu 1-3

Asemakaavan muutos

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Asemantauksen (5.) kaupunginosassa Vanerinkadun, Viilukadun ja Läpiänkadun rajaamalla alueella.

Tavoitteet ja sisältö

Tarkoituksena on asemakaavoittaa sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien asuinrakennusten korttelialue, jolle voitaisiin sijoittaa päihdekuntoutujien asumista.

Suunnitteluvaihe

Tekninen lautakunta päätti aloittaa kaavan laatimisen 28.05.2013

Vireilletulosta, OAS:ista ja kaavaluonnoksesta on ilmoitettu 08.06.2013 päivätyllä kuulutuksella.

Va. kaavoituspäällikkö päätti asettaa ehdotuksen nähtäville 28.06.2013.

Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan muutoksen 12.08.2013. Päätöksestä on tehty valitus. Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt valitukset 18.6.2014.

Asemakaavan muutos ja siihen liittyvä tonttijako ovat saaneet lainvoiman 28.7.2014.

Käsittelyvaiheet

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), kuulutus 08.06.2013-01.07.2013
  • Kaavaluonnos nähtävillä 10.06.- 24.06.2013
  • Kaavaehdotus nähtävillä 01.07.- 15.07.2013
  • Lainvoimaisuuskuulutus 28.07.2014

Lainvoimaisen kaavan asiakirjalinkit

Kaavakartta

Kaavaselostus liitteineen

Tonttijako TJ 1162 

Lisätietoja tonttijaosta antaa Ritva Salo. Yhteystiedot löytyvät sivupalkista.