Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

669 Kristiinakoti akm 2013

Asemakaavan muutos

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee keskustassa Lampikadun varrella seminaarialueen naapurissa. Aluetta rajaavat Lampikatu etelässä, seminaarialue lännessä ja pohjoisessa ja idässä asuinkerrostalo Savontien laidassa

Tavoitteet ja sisältö

Suunnitelman tavoitteena on liittää kaupungin omistamat suikalemaiset tontinosat Kristiinakodin tonttiin. Toimenpiteellä mahdollistetaan tontin ajo- ja pihajärjestelyt joustavammiksi rakennusten ja pihan mittavissa saneerauksissa..

Suunnitteluvaihe

Tekninen lautakunta on tehnyt kaavoituspäätöksen 13.12.2011 § 260.

Vireilletulosta on ilmoitettu 4.6.2012 päivätyllä kuulutuksella. Osallisille tiedotettu kaavamuutosluonnoksesta 23.11.2012. 

Käsittelyvaiheet

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 23.11.2012 - 14.1.2013
  • Kaavaluonnos osalliset 23.11. - 3.12.2012
  • Kaavaehdotus nähtävillä 14.1. -  28.1.2013
  • Lainvoimaisuuskuulutus 30.4.2013

Laivoimaisen kaavan asiakirjalinkit

Kaavakartta

Kaavaselostus