Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

649 Haikulanrinne

Asemakaava

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee urheiluopiston ydinalueen ja uuden golfkentän välisellä alueella Urheiluopistontien itäpuolella.

Tavoitteet ja sisältö

Aloitteen asemakaavasta on tehnyt YIT Rakennus Oy. Aloitteessa pyydetään asemakaavoittamaan erotettava määräala loma-asumiskäyttöön RM -korttelialueeksi.
Asemakaavahanke toteuttaa haetun käyttötarkoituksen suhteen Vierumäen osayleiskaavaa.

Suunnitteluvaihe

Kaavamuutos oli luonnoksena nähtävillä toukokuussa 2011. Kaupunginhallitus on hyväksynyt maankäyttösopimuksen 13.8.2012 § 344. Päätöksestä on tehty valitus. Muutoksenhakija on 20.9.2013 Kouvolan hallinto-oikeuteen saapuneessa kirjeessään peruuttanut valituksensa. Käsittely on rauennut Kouvolan hallinto-oikeuden 30.9.2013 tekemällä päätöksellä.

Käsittelyvaiheet

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 6.4. - 12.10.2011
  • Kaavaluonnos nähtävillä 3. - 17.5.2011
  • Kaavaehdotus nähtävillä 12.10. - 11.11.2011
  • Lainvoimaisuuskuulutus 16.12.2013

Lainvoimaisen kaavan asiakirjalinkit

Kaavakartta

Kaavaselostus liitteineen