Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

644 Rajavuori

Asenakaava ja asemakaavan muutos

Suunnittelualue

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Rainion (9) ja Luhtapaunin (24) kaupunginosissa sekä Heinolan kylässä (401) Lakeasuontien ja Hevosvuorentien risteyksestä itään n. 1,6 km päässä sijaitsevaa Rajavuoren aluetta.

Tavoitteet ja sisältö

Asemakaavan tavoitteena on yhteen sovittaa Kuusakoski Oy:n Rajavuoren jätteenkäsittelyalueen käytön laajentaminen alueen ympäröivän maankäytön kanssa ja ohjata alueen rakentamista ja muuta maankäyttöä.

Suunnitteluvaihe

Kaupunginhallitus 6.9.2010 päätti aloittaa asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 644/Ak,Akm Rajavuori. Tekninen lautakunta hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman 10.5.2011 ja asetti sen nähtäville.

Kaavaluonnos hyväksyttiin ja asetettiin nähtäville teknisen lautakunnan kokouksessa 13.12.2011. Tekninen lautakunta käsitteli kaavaehdotuksen 4.12.2012.

Käsittelyvaiheet

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 23.05.2011 - 14.01.2013
  • Kaavaluonnos nähtävillä 27.12.2011 - 26.01.2012
  • Kaavaehdotus nähtävillä 14.01. - 12.02.2013
  • Lainvoimaisuuskuulutus 18.08.2016

Lainvoimaisen kaavan asiakirjalinkit:

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavaselostuksen liitteet