Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

643 Paavonkangas

Asemakaavan muutos

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee urheiluopiston ydinalueen ja uuden golfkentän välisellä alueella Urheiluopistontien länsipuolella.

Tavoitteet ja sisältö 

Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa uusien loma-asuntojen rakentaminen tilan 2:119 pohjoisosalle ja tilalla 2:99 olemassa olevan loma-asuinalueen täydentäminen.

Suunnitteluvaihe

Kaavaluonnos oli nähtävänä kesällä 2010. Kaupunginhallitus on hyväksynyt maankäyttösopimuksen 7.3.2011 § 126. Päätöksestä on tehty valitus. Kouvolan hallinto-oikeus on 25.4.2013 tekemällään päätöksellä hylännyt valituksen. Päätöksestä on valitettu Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituksen tehnyt henkilö on 9.9.2013 Korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapuneessa kirjeessään peruuttanut valituksen. Käsittely on rauennut Korkeimman hallinto-oikeuden 20.9.2013 tekemällä päätöksellä.

Käsittelyvaiheet

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 12.7. - 22.12.2010
  • Kaavaluonnos nähtävillä 12.7. - 11.8.2011
  • Kaavaehdotus nähtävillä 22.12.2010 - 21.1.2011
  • Lainvoimaisuuskuulutus 16.12.2013

Lainvoimaisen kaavan asiakirjalinkit

Kaavakartta

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet