Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

641 Vierumäen liikenneasema

Asemakaavan muutos

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Vääksyntien (212) pohjoispuolella moottoritien liittymän vieressä. Aluetta rajaavat Valtatie 4 ja Vääksyntie.

Tavoitteet ja sisältö 

Tarkoituksena on asemakaavoittaa liikenneasemalle soveltuva alue moottoritien Vierumäen liittymän läheisyyteen. Yrittäjä on jättänyt alueesta kaavoitusaloitteen .

Suunnitteluvaihe

Kaavaluonnos oli nähtävillä keväällä 2011 ja kaavaehdotus oli syksyllä 2011. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavatyöhön liittyvän maankäyttösopimuksen, mutta tästä päätöksestä on tehty valitus. Korkein hallinto-oikeus on 5.9.2014 hylännyt valituksen.

Kaupunginvaltuusto on 6.10.2014 § 97 hyväksynyt asemakaavan. Asemakaava on tullut lainvoimaiseksi 1.12.2014.

Käsittelyvaiheet

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 6.4. - 22.8.2011
  • Kaavaluonnos nähtävillä 6.4. - 19.4.2011
  • Kaavaehdotus nähtävillä 22.8. - 21.9.2011    
  • Lainvoimaisuuskuulutus 1.12.2014

Lainvoimaisen kaavan asiakirjalinkit

Kaavakartta

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet