Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

639 Tammihiiren alue

Asemakaava ja asemakaavan muutos

Suunnittelualue

Suunnittelualue koskee Lammaskallionkadun varrella olevaa hakkuuaukkoa ja osin sen takana olevaa Tammihiirenpuistoa .

Tavoitteet ja sisältö

Kaavoituksen tavoitteena on osoittaa rivitalojen korttelialue pientalotonteiksi ja kahta kerrostalotonttia muutetaan.

Suunnitteluvaihe

Kaavaluonnos oli nähtävillä tammi-helmikuun vaihteessa 2011. Kaavaehdotus oli nähtävänä huhtikuulla 2011.

Käsittelyvaiheet

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 26.1. - 6.4.2011
  • Luonnos nähtävillä 26.1. - 9.2.2011     
  • Kaavaehdotus nähtävillä 6.4. - 6.5.2011
  • Lainvoimaisuuskuulutus 13.7.2011

Lainvoimaisen kaavan asikirjalinkit

Kaavakartta

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet

Rakentamistapaohjeet