Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

634 Tekeväntie

Asemakaavan muutos

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Suokannaksen teollisuusalueella, Pirttiniemen (26.) kaupunginosassa. Asemakaavan muutos koskee osin Suokannaksentietä, osin Tekeväntietä sekä sen ja moottoritien välistä aluetta rajoittuen Ahkerantiehen.

Tavoitteet ja sisältö

Aloite asemakaavan muutokseen on tullut maanomistaja Jukka Virtaselta. Aloitteessa pyydetään muuttamaan voimassa olevan asemakaavan maatalousaluetta (MT) siten, että rakennustarvikeliike Heinolan Levy ja Lista Oy voi laajentaa toimintaansa tuolle alueelle. Asemakaavan muutos laaditaan samalla koko kortteliin, jotta asemakaavan ajantasaisuus voidaan päivittää laajemminkin.

Suunnitteluvaihe

Kaavamuutos oli luonnoksena nähtävillä joulukuussa 2009. Kaavaehdotus oli nähtävänä  keväällä 2010. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavatyöhön liittyvän maankäyttösopimuksen, mutta tästä päätöksestä on tehty valitus Kouvolan hallinto-oikeuteen. Kouvolan hallinto-oikeus on hylännyt valituksen 2.8.2011. Päätöksestä on valitettu Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt valituksen 19.6.2012.

Käsittelyvaiheet

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 25.11.2009 - 22.3.2010
  • Kaavaluonnos nähtävillä 14.12. - 31.12.2009
  • Kaavaehdotus nähtävillä 22.3. - 21.4.2010
  • Lainvoimaisuuskuulutus 18.7.2013

Lainvoimaisen kaavan asiakirjalinkit

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus liitteineen