Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

630 Mustikkahaanpuisto

Asemakaavan muutos

Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee osittain Rajakadun, Vahlmaninkadun, Mansikkapolun, Niemelänkadun ja Mustikkahaan asuinalueen rajaamaa aluetta. Alueeseen sisältyy Vuokkopolku ja osittain Karpalotie.
 
Tavoitteet ja sisältö

Suunnittelun tavoitteena on ajanmukaistaa alueen asemakaava. Muutoksella poistetaan 1970-luvun asemakaavasta periytyvä, rakentamaton Mustikkasillankatu ja vakiinnutetaan alueen nykyinen tilanne puistona. Koulukorttelin 56 tontin 2 viereen puistoalueelle merkitään paikoitusalue, mikä virallistaa alueelle vakiintuneen paikoituskäytön. Mansikkapolun päähän muodostunut kääntöpaikka virallistetaan katualueeksi.

Kaavamuutoksen yhteydessä suurennetaan korttelin 27 tonttia 15 sekä tilaa 3:406. Korttelia 18 laajennetaan, jolloin tontti 125 muuttuu, ja kortteliin syntyy kaksi uutta pientalotonttia. Korttelin 18 tila 3:754 muuttuu puistoalueeksi. Vuokkopolku-nimi poistuu, ja katu muutetaan osaksi Karpalotietä.

Suunnitteluvaihe

Kaavaluonnos oli julkisesti nähtävänä marraskuussa 2009.

Käsittelyvaiheet

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 2.11.2009 - 22.12.2011
  • Kaavaluonnos nähtävillä 2.11. - 16.11.2009
  • Kaavaehdotus nähtävillä 22.12.2011 - 21.1.2011
  • Lainvoimaisuuskuulutus 13.7.2011

Lainvoimaisen kaavan asiakirjalinkit

Kaavakartta

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet