Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

627 Kiuaskatu

Asemakaavan muutos

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Hevossaaressa koskien kortteleita 9,10 ja 11 sekä Jyrängön kylän tilaa 3:575 Puukemia sekä Soukanpuistoa, Satamapuistoa, Kiuaskatua ja Vihtakatua.

Tavoitteet ja sisältö

Asemakaavan muutos on aloitettu elementtitehtaan laajennuksen takia tehtaan omistajan aloitteesta. Kaavamuutoksella yhdistetään kolme nykyistä korttelia yhdeksi teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Vihtakatu sekä Saunalahdenkadun ja Hevossaarentien välinen yhteys poistetaan tarpeettomina. Tieyhteyden poistuessa Satamapuisto yhdistetään Soukanpuistoon.

Suunnitteluvaihe

Kaavaehdotuskesta saatujen lausuntojen perusteella suunnittelualueella tehdään vielä tarkentavia pohjavesiselvityksiä ennen kaavamuutoisken viemistä hyväksymiskäsittelyyn.

Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Irene Översti.

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.6.2008
  • Kaavaluonnos nähtävillä 11.6. - 25.6.2008
  • Kaavehdotus nähtävillä 23.3. - 24.4.2009
  • Kaavan hyväksymispäätös 21.8.2017
  • Lainvoimaisuuskuulutus 17.10.2017


Lainvoimaisen kaavan asiakirjalinkit:

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus liitteineen