Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

625 Hahlinmäki

Asemakaava ja asemakaavan muutos

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee rautatieaseman takana Asemantauksen kaupunginosassa (5.) rautatiealueen ja Vanerikadun välissä.

Tavoitteet ja sisältö

Kaavoituksen tavoitteena on laajentaa teollisuudelle varattua korttelialuetta ja näin lisätä alueella toimivan teollisuusyrityksen toimintaedellytyksiä. Muutoksella virallistetaan myös yhden tontinomistajan omatoimisesti luoma maankäyttötilanne.

Suunnitteluvaihe

Kaavaluonnos oli nähtävillä marraskuussa 2009. Kaavaehdotus oli nähtävänä kesällä 2010.

Käsittelyvaiheet

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 2.11.2009 - 14.6.2010
  • Luonnos nähtävillä 21.11. - 16.11.2010
  • Kaavaehdotus nähtävillä 14.6. - 13.7.2010
  • Lainvoimaisuuskuulutus 2.12.2010

Lainvoimaisen kaavan asiakirjalinkit

Kaavakartta

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet