Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

623 Kirkonkylän keskusta

Asemakaavan muutos

Suunnittelualue

Asemakaavan muutos sijoittuu Kirkonseudun (25.) ja Luhtapaunin (24.) kaupunginosiin Heinolan kirkonkylässä.

Asemakaavan muutos koskee Lakeasuontien, Kalemontien, Pappilantien, Kirkkotien ja Vanhatien rajaamaa aluetta sekä osittain alueita Kirkkotien, Sotamiehenpolun, Peltolankujan ja Vanhatien varrella.

Tavoitteet ja sisältö

Asemakaavan muutoksella päivitetään yleisen tien haltuunotot; osoitetaan jätevedenpumppaamolle uusi paikka ; osoitetaan kaavallisella puistoalueella olevat pihapiirit tonteiksi; huomioidaan arvokkaiden kasvi- ja eläinlajien elinympäristöt; arvotetaan kulttuurihistorialliset kohteet sekä päivitetään yleisesti alueen maankäyttövaraukset.

Suunnitteluvaihe

Kaavaluonnos pidettiin julkisesti nähtävänä 8.2.-10.3.2010. Yleisötilaisuus pidettiin 10.2.2010. Luonnoksen laajennus I:stä on kuultu naapureita 29.6.-16.7.2010 sekä laajennus II:sta kuultiin 13.8.-27.8.2010.

Tekninen lautakunta käsitteli kaavaehdotuksen 10.9.2013.

Laatija/lisätiedot: kaavoitusarkkitehti Juha Poskela.

Käsittelyvaiheet

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 14.8.2007
  • Kaavaluonnos nähtävillä 8.2. - 10.3.2010
  • Kaavaehdotus nähtävillä 26.9. - 26.10.2013
  • Lainvoimaisuuskuulutus 27.3.2017

Asiakirjalinkit

Lainvoimainen kaavakartta

Kaavaselostus liitteineen