Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

62 Pursijärvi

Ranta-asemakaava

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Hirvisalossa Pursijärven ranta-alueella noin 11 km keskustasta koilliseen.

Tavoitteet ja sisältö

Tavoitteena on kaavoittaa kiinteistön 111-402-2-18 ranta-alueelle kaupungin hyväksymän mitoituksen mukaiset omarantaiset lomarakennusten rakennuspaikat.

Suunnitteluvaihe

Ranta-asemakaavan vireilletulo oli teknisessä lautakunnassa 8.11.2016 § 145 tiedoksi. Elinvoimalautakunta 11.10.2017 asetti kaavaehdotuksen nähtäville. Kaupunginvaltuusto hyväksyi ranta-asemakaavan 12.3.2018 § 8. Kaavasta on jätetty valitus, joten se ei ole vielä lainvoimainen.

Käsittelyvaiheet

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 20.12.2016 - 11.12.2017
  • Kaavaluonnos nähtävillä 20.12.2016 - 17.1.2017
  • Kaavaehdotus nähtävillä 9.11. - 11.12.2017
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan 12.3.2018
  • Lainvoimaisuuskuulutus 3.1.2019

Asiakirjalinkit

Lainvoimainen kaavakartta

Kaavaselostus liitteineen