Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

610 Sinitaival pohjoisosa

Asemakaava ja asemakaavan muutos

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Sinilähteellä (kaupunginosassa 21.) Ruotsalaisen ja Sinilähteen asuinalueen välissä. Kaavaan sisältyy myös vesialuetta ja saaria. Maa-alueen osalta kyseessä on asemakaavan muutos, vesialueen osalta asemakaava.

Tavoitteet ja sisältö

Kaavoituksen tavoitteena on suunnitella alueelle uusia pientalotontteja ja Sinilähteen asukkaiden käyttöön erilaisia virkistysalueita.

Suunnitteluvaihe

Kaavaluonnos oli nähtävillä kesällä 2009. Luonnosvaiheen jälkeen kaava-alue on jaettu kahteen osaan ko. pohjoisosaan ja eteläosaan. Luonnoksesta saadun palautteen perusteella on valmisteltu kaavaehdotus. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan sekä siihen sisältyvät rakentamistapaohjeet 23.4.2012 § 63. Tästä päätöksestä on valitettu. Kouvolan hallinto-oikeus on 13.1.2014 tekemällään päätöksellä hylännyt Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiirin ja Itä-Hämeen luonnonsuojeluyhdistyksen valitukset koskien 610 Sinitaipaleen pohjoisosan asemakaavaa.

Käsittelyvaiheet

  • Osallistumis- arviointisuunnitelma (OAS) 18.7.2007 - 27.12.2011
  • Kaavaluonnos nähtävillä 8.6. – 8.7.2009
  • Kaavaehdotus nähtävillä 27.12.2011 - 26.1.2012
  • Lainvoimaisuuskuulutus 26.2.2014
     

Lainvoimaisen kaavan asiakirjalinkit

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet

Rakentamistapaohje

Hulevesiselvitys

Hulevesiselvityksen liitteet