Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

584 Kuusakoski

Asemakaava/muutos koskee moottoritien (E75) ja Myllyojantien (mt 140) välissä sijaitsevaa aluetta. Alue rajautuu etelästä Myllyojan eritasoliittyman alueeseen ja pohjoisessa Nynästensalontiehen.

Tavoitteet ja sisältö

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on saada Kuusakoski Oy:n metalli- ja rakennusjätteiden kierrätys-, käsittely, ja jatkojalostustoiminnassa oleville tonteille sekä erillisistä jo asemakaavoitetuista tonteista liikenteellisesti yhtenäinen toiminta-alue. Erityistä huomiota kiinnitetään pohjavesialueen suojeluun.

Suunnitteluvaihe

Käsittelyvaiheet

  • Osallistumis- arviointisuunnitelma (OAS) 10.10.2007 (päivitetty 2.9.2013)
  • Kaavaluonnos nähtävillä 26.9. - 26.10.2013
  • Kaavaehdotus nähtävillä 23.12.2013 - 21.01.2014
  • Lainvoimaisuuskuulutus 27.8.2015

Asiakirjalinkit:

Lainvoimainen kaavakartta ja määräykset