Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

56 Rytölä - Rantamäki

Ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen

Suunnittelualue

Ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen koskee Kausantien itäpuolella, Ruotsalaisen länsirannalla sekä Kokkosaaressa sijaitsevia rakennuspaikkoja.

Tavoitteet ja sisältö

Maanomistajien tahdosta saada voimaan Ruotsalaisen rantaosayleiskaava sen suuremman rakennusoikeuden takia  kumotaan ranta-asemakaava.

Suunnitteluvaihe

Tekninen lautakunta päätti ranta-asemakaavan osittaisen kumoamisen vireilletulosta 22.9.2015 § 108.

Tekninen lautakunta asetti ehdotuksen nähtäville 8.3.2016 § 26.

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Juha Poskela

Käsittelyvaiheet

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 14.10.2015 - 1.4.2016
  • Kaavaluonnos nähtävillä 14.10. - 28.10.2015
  • Kaavaehdotus nähtävillä 1.4. - 30.4.2016
  • Lainvoimaisuuskuulutus 7.12.2016

Asiakirjalinkit:

Kaavakartta

Kaavaselostus