Visit Heinola
Visit Heinola

Veden laatu

Käyttöveden laatua tarkkaillaan terveysviranomaisten hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

Vesinäytteitä otetaan vedenottamoiden raakavesistä ja verkoston eri osista em. valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Yleisimmin kysytty vedenlaatutieto on lienee veden kovuus.

Tästä liitteestä näet Heinolan vesihuoltolaitoksen verkosto- ja raakavesitutkimustulosten keskiarvot vuosilta 2001-2009.

Heinolan verkostovesi luokitellaan pehmeäksi, sen kovuus on n.0,3 - 0,4 mmol/l, joka vastaa lukemaa 1,67 - 2,22 °dH.

Verkostovesi ei tarvitse talousvesikäytössä mitään erikoistoimia eikä pehmennysaineiden käyttöä esim. pesukoneissa.