Visit Heinola
Visit Heinola

Uudistuva keskusta

Torin ja sen lähialueiden kaavoitus, suunnittelu ja rakentaminen

Vireillä oleva asemakaavan muutos 690 Tori koskee toria ja siihen liittyviä katualueita. Kaavamuutos pyritään saamaan hyväksymiskäsittelyyn loppukevään aikana. Pysäköintialue voi säilyä torin Savontien puoleisessa reunassa ja toimia tarvittaessa torin laajentumisalueena. Uusi toripalvelurakennus voidaan rakentaa nykyistä pienempänä Torikadun puoleiseen reunaan. Toripuistikon äärelle on mahdollista rakentaa esiintymislava sekä erilaisia katos- ja leikkialuerakenteita.

Torin ja siihen liittyvien lähikatujen toteutussuunnittelu on aloitusvaiheessa. Työ mahdollistaa torin asemakaavamuutoksen ja keskustan yleissuunnitelmien toteuttamisen. Suunnittelussa sovitetaan yhteen liikennejärjestelyt, keskustaympäristön toimivuus ja viihtyisyys, valaistus ja kunnallistekniikan uusiminen. Suunnittelun edettyä suunnitelmaluonnoksia ja rakentamisaikataulua esitellään tarkemmin näillä sivuilla.  

Keskustan muu kaavoitustilanne

27.3.2017 voimaan tullut asemakaavan muutos 689 Kirkkokatu 9 mahdollistaa uuden asuinrakentamisen Maaherranpuiston laidalla. Vireillä olevalla asemakaavan muutoksella 695 Vanha Paloasema tutkitaan vanhan paloaseman korttelin tulevaa käyttöä.

Keskusta-alueen asemakaavoitusta ohjaa v. 2008 hyväksytty Ydinkeskustan osayleiskaava 2020. Yleiskaavan mukaiset asemakaavojen muutokset mahdollistavat rakennuskannan uudistamisen ja täydentämisen.

Keskustan täydennyskaavoituksen edellytyksenä on riittävien autopaikkojen järjestäminen uudelle rakennuskannalle. Kaupunki on käynnistämässä kattavaa selvitystä paikoituksen kehittämiseksi sekä keskusta-asioinnin että lisärakentamisen näkökulmasta.

Keskustavisiot

Ydinkeskustan yleiskaavan laadinnan jälkeen on myös visioitu keskustan rakentamista yleisellä tasolla. Muutosvirtaa-hankkeessa 2014 esitettiin yksi näkemys Heinolan mahdollisesta kehityksestä lähivuosina sekä kuvattiin muutamia keskeisiä toimenpiteitä, jotka tukevat kehitystä.

Heinolan maankäytön tehostaminen yritysten ja asukkaiden näkökulmasta -hankkeessa 2011 yhtenä osana oli keskustan toimintaedellytysten parantaminen. Hankkeen seurauksena perustettiin keskustan kehittämisyhdistys Heinolan Kaupunkisydän ry.

Keskustan yleiset alueet

Heinolassa ruutukaavakaupunki ja puistot muodostavat merkittävän kaupunkihistoriallisen kokonaisuuden Kansallisine kaupunkipuistoineen. Kaupunkisuunnittelussa on viime vuoden aikana panostettu rakentamisen visioinnin ja kaavoituksen ohella julkisen kaupunkitilan suunnitteluun.

Perusteellisen uudistuksen tulee kokemaan Heinolan tori. Tekninen lautakunta hyväksyi Heinolan torin ja keskustan katuverkon yleissuunnitelman kokouksessaan 12.4.2016. Yleissuunnitelman laadintaa edelsi Keskustan liikennesuunnitelman päivittäminen vastaaman tämän päivän näkemystä liikenneverkon palvelutarpeista.

Pimeän ajan kaupunkikuvaa kohennetaan lisäämällä valaistusta. Tuoreessa Heinolan valaistuksen yleissuunnitelmassa on kaksi pääteemaa: Elämykselliset puistot & keskusta, jossa painopiste on valaistuksen selkeydessä ja energiansäästössä.

Keskustan ranta-alueen ja puistojen kaupunkikuvallisesta ja toiminnallisesta kehittämisestä on tehty hankesuunnitelma vuonna 2014. Suunnitelmassa on esitetty parantamistoimenpiteitä keskustan puisto- ja ranta-alueille viihtyisyyden lisäämiseksi.