Visit Heinola
Visit Heinola

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä.

Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo.

Oikeus toimeentulotukeen syntyy, jos hakija on tuen tarpeessa eikä hän voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla.

Perustoimeentulotuen suuruus määräytyy käytettävissä olevien tulojen ja toimeentulotukilaskelmaan hyväksyttävien menojen välisen erotuksen perusteella.

Lisäksi voidaan myöntää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea harkinnan perusteella.

Toimeentulotuen hakeminen

Toimeentulotukea haetaan kirjallisesti jättämällä toimeentulotukihakemus liitteineen aikuissosiaalityön yksikköön.

Lomakkeet löytyvät ohesta. Paperisia hakemuksia voi toimittaa 31.12.2016 asti.

HUOM!

Toimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen siirtyvät 1.1.2017 alkaen Kelaan. Lisätietoa muutoksesta klikkaamalla tästä.

Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat

Maanantaina 9.1.2017 käsitellään kirjallisia hakemuksia, jotka ovat saapuneet 29.12.2016.

Toimeentulotukihakemukset pyritään käsittelemään viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä laskematta määräaikaan hakemuksen saapumispäivää.

Käsittelyajat eivät koske hakemuksia, joihin on pyydetty lisäselvityksiä. Jonotilanne päivitetään pääsääntöisesti kerran päivässä (ma-pe).