Visit Heinola

Tilattavat asiakirjat ja otteet

Kiinteistö- ja mittausyksiköstä voi tilata kiinteistötietojärjestelmän asiakirjoja Heinolan kaupungin ohella myös muualta Suomesta.

Välitämme koko maan alueelta

  • kiinteistörekisteriotteet
  • lainhuutotodistukset
  • rasitustodistukset.

Otteet ovat maksullisia ja hinnat perustuvat maa- ja metsätalousministeriön asetukseen kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista 1079/2014 (voimassa 1.1.2015 - 31.12.2016). Hinnat löytyvät Maanmittauslaitoksen sivulta

Kiinteistö- ja mittausyksikkö toimittaa myös rakennuslupaa varten tarvittavat johtopiirrokset ja asemakaava-alueiden pohjakarttaotteet (tilaukset mittausteknikko). Johtopiirroksista ja otteista peritään voimassaolevan taksan mukainen maksu

Haja-asutusalueen pohjakarttaotteet toimittaa Maanmittauslaitos.