Visit Heinola

Mielenterveystyö

Mielenterveystyön tavoitteena on vähentää mielenterveyteen kohdistuvia uhkia, tukea kriiseissä ja elämänhallinnan ylläpitämisessä. Tärkeänä työnä on varhainen puuttuminen masennuksen hoidossa. Voimme myös olla tukena erilaisissa elämänkriiseissä, kuten pari- ja perheongelmissa.

Sairaanhoitajan vastaanotolla hoidetaan asiakkaiden lievimmät mielenterveysongelmat sekä jatkohoidot erikoissairaanhoidon lähettämänä.

Mielenterveystyön asiakkuuteen pääsee omalääkärin lähetteellä tai itse varaamalla ajan.

Heinolan kaupunki tuottaa omana palvelunaan mielenterveystyön peruspalvelut.