Visit Heinola
 • Maakuntakaavaehdotus. Kuva: Heinolan kaupunki.
 • Maakuntakaavan liitteet. Kuva: Heinolan kaupunki.

  Maakuntakaava

  Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Maakuntakaavan tehtävänä on ratkaista valtakunnalliset, maakunnalliset ja seudulliset alueiden käytön kysymykset.

  Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Maakuntakaava voidaan laatia myös vaiheittain, jotakin tiettyä aihekokonaisuutta käsittelevänä kaavana.

  Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta ja muuta maankäyttöön liittyvää viranomaistoimintaa. Kaava esitetään kartalla kaavamerkintöjen ja -määräysten avulla.

  Maakuntakaavaan liittyy myös selostus, jossa esitetään kaavan tavoitteet, vaikutukset ja muut, muun muassa kaavan tulkinnan ja toteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot.

  Tietoa maakuntakaavan laatimisesta Heinolassa

  Maakuntakaavan laatimisesta vastaa maakunnan liitto eli Heinolan alueella Päijät-Hämeen liitto. Maakuntakaavan hyväksyy maakunnan liiton liittovaltuusto. Kaavan vahvistaa ympäristöministeriö, minkä jälkeen se saa lainvoiman.

  Päijät-Hämeen uusi maakuntakaava

  Maakuntavaltuusto päätti 7.6.2010 käynnistää uuden maakuntakaavatyön. Maakuntakaavan yhdistetty luonnos- ja tavoitevaiheen aineisto oli nähtävillä 1.8. - 30.9.2012 välisen ajan.

  Kaavan tarkemmat tavoitteet hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 3.12.2012.

  Maakuntakaavaehdotus 2014 oli nähtävillä 4.5. - 12.6.2015.

  Päijät-Hämeen korjattu maakuntakaavaehdotus 2014 on nähtävillä  1.8. - 2.9.2016

  Heinolan kaupungin teknisen toimen maankäyttöosastolla, Rauhankatu 3, II kerros.

  Asiakirjalinkit:

  Kaavakartta           Merkinnät ja määräykset

  Kaavaselostus        Kaavaselostuksen liiteosa

  Linkki maakuntakaavan sivulle löytyy täältä.