Visit Heinola

Keskustan kehittäminen

Heinolan keskustassa asuminen, palvelut, työnteko, virkistys ja liikenne yhdistyvät luontevasti viihtyisäksi ja monipuoliseksi kaupunkiympäristöksi. Keskusta-alueen merkitystä kaupungin sydämenä pyritään vahvistamaan edelleen.

Keskustan kaavoitustilanne

Keskusta-alueen asemakaavoitusta ohjaava Ydinkeskustan osayleiskaava 2020 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa joulukuussa 2008. Yleiskaavan mukaiset asemakaavojen muutokset mahdollistavat rakennuskannan uudistamisen ja täydentämisen.

Asemakaavan muutos 685 Kaivokatu 16 mahdollistaa Siltakodin laajentamishankkeen, Asemakaavan muutos 689 Kirkkokatu 9 tulee mahdollistamaan uuden asuinrakentamisen Maaherranpuiston laidalla, Asemakaavan muutos 695 Vanha Paloasema tuo uusia käyttömahdollisuuksia vanhalle paloasemarakennukselle.

Keskustavisiot

Yleiskaavan laadinnan jälkeen on myös visioitu keskustan rakentamista yleisellä tasolla. Muutosvirtaa-hankkeessa 2014 esitettiin yksi näkemys Heinolan mahdollisesta kehityksestä lähivuosina sekä kuvattiin muutamia keskeisiä toimenpiteitä, jotka tukevat kehitystä.

Heinolan maankäytön tehostaminen yritysten ja asukkaiden näkökulmasta -hankkeessa 2011 yhtenä osana oli keskustan toimintaedellytysten parantaminen. Hankkeen seurauksena perustettiin keskustan kehittämisyhdistys Heinolan Kaupunkisydän ry.

Keskustan yleiset alueet

Heinolassa ruutukaavakaupunki ja puistot muodostavat merkittävän kaupunkihistoriallisen kokonaisuuden Kansallisine kaupunkipuistoineen. Kaupunkisuunnittelussa on viime vuoden aikana panostettu rakentamisen visioinnin ja kaavoituksen ohella julkisen kaupunkitilan suunnitteluun.

Perusteellisen uudistuksen tulee kokemaan Heinolan tori. Tekninen lautakunta hyväksyi Heinolan torin ja keskustan katuverkon yleissuunnitelman kokouksessaan 12.4.2016. Yleissuunnitelman laadintaa edelsi Keskustan liikennesuunnitelman päivittäminen vastaaman tämän päivän näkemystä liikenneverkon palvelutarpeista.

Pimeän ajan kaupunkikuvaa kohennetaan lisäämällä valaistusta. Tuoreessa Heinolan valaistuksen yleissuunnitelmassa on kaksi pääteemaa: Elämykselliset puistot & keskusta, jossa painopiste on valaistuksen selkeydessä ja energiansäästössä.

Keskustan ranta-alueen ja puistojen kaupunkikuvallisesta ja toiminnallisesta kehittämisestä on tehty hankesuunnitelma vuonna 2014. Suunnitelmassa on esitetty parantamistoimenpiteitä keskustan puisto- ja ranta-alueille viihtyisyyden lisäämiseksi.