Visit Heinola
Visit Heinola

Hoitotakuu

Alla tietoa hoitoonpääsystä. Hoitoonpääsyn tiedot julkaistaan 3 kertaa vuodessa.

Perusterveydenhuolto (terveyskeskus ja suun terveydenhuolto)

Terveyskeskustoiminta järjestetään niin, että kuntalainen/potilas voi saada yhteyden terveyskeskukseen arkipäivisin välittömästi virka-aikana (klo 8.00–15.00).

Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana.

Kiireellinen hoito järjestään saman päivän kuluessa. 

Ei-kiireellinen lääketieteellinen hoito järjestään 3 kuukauden kuluessa.

Suun terveydenhuollossa hammaslääketieteellinen hoito järjestetään kohtuullisessa ajassa, kuitenkin enintään 6 kuukauden kuluessa.

Erikoissairaanhoito

Hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta.

Lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä ja aloitettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. 

Hoitoonpääsyn toteutuminen Heinolan terveyskeskuksessa

Terveyskeskus, tilanne 8.1.2017

Välitön yhteydensaanti toteutuu. Hoidon tarpeen arviointi toteutuu 3 arkipäivän kuluessa. Kiireellinen hoito toteutetaan omalääkärin vastaanotolla tai päivystyksessä. Keskimäärin jonotusaika kiireettömään hoitoon lääkärin vastaanotolle on noin 2 - 3 viikkoa.

Tiedot julkaistu 9.1.2017

Suun terveydenhuolto, tilanne 21.3.2017

0-3 kk: 0 kpl

3-6- kk: 0 kpl

  yli 6 kk: 0 kpl

Yhteensä 0 kpl, kiireettömän hoidon jono(tarkastusjono) on purettu 20.3.2017. Jatkossa potilas saa ajan suoraan ajanvarauskirjaan.

Ajanvaraus: 03 849 4369

Tiedot julkaistu 23.3.2017

Erikoissairaanhoito, tilanne 31.12.2016

Tiedoissa ovat mukana vain hoitotakuun piiriin kuuluvat asiakkaat:

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn seuranta 31.12.2016

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn seuranta 31.8.2016

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn seuranta 30.4.2016

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn seuranta 31.12.2015