Visit Heinola

Hankinnat

Tarjouspyynnöt

Turvapuhelinhälytyskäynnit ajalle 1.4.2017-31.12.2018

Erikoissairaanhoidon polikliiniset lääkäripalvelut ja leikkauspalvelut

  • Hankintailmoitus ja tarjouspyyntö liitteinen on julkaistu sähköisessä ilmoituskanavassa 
  • Tarjoukset tulee toimittaa 17.2.2017 klo 15 mennessä (tarjoukset(a)heinola.fi)
  • Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 3.2.2017 klo 12 mennessä (tk.kirjaamo(a)heinola.fi), vastaukset kysymyksiin julkaistaan tällä sivulla 10.2.2017.
  • Vastaukset kysymyksiin (julkaistu 10.2. klo 12.30)
  • Laatuvertailu (päivitetty versio alkuperäisestä Hilmassa olleesta tarjousten vertailu -lomakkeesta. Täytä tämä, älä aikaisempaa lomaketta).

Heinolan lukion arkkitehtuurikilpailu

Lisätietoa kilpailun sivulla.

Heinolan kaupungin ostot

Heinola julkaisee kaupungin ostolaskujärjestelmään kirjatut hankinnat. Aineisto julkaistaan vuosittain jälkikäteen tilinpäätöksen valmistuttua. Ensimmäinen julkaisu koskee vuotta 2015.

Kaikkia tiedoston sarakkeita voidaan suodattaa valittujen muuttujien mukaisesti.

Aineistosta on poistettu laskut, jotka:

  • sisältävät salassa pidettäviä henkilötietoja,
  • eivät perustu tavaran tai palvelun hankintaan (mm. työantajamaksut, järjestöavustukset, lainojen hoitokulut)
  • - koskevat henkilökunnalle käteisostoista maksettuja hyvityksiä.

Ostoihin koskevista asioista voi kysyä palautejärjestelmän kautta. Valitse järjestelmässä ensimmäisestä vetovalikosta Talouspalvelut.