Visit Heinola
Visit Heinola
30.03.2017

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 28.3.2017 nro 17/0099/2

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 28.3.2017 päätöksellään nro 17/0099/2 osittain jättänyt tutkimatta ja osittain hylännyt Henrik ja Tiina Gilsfortin valituksen Heinolan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksestä 17.2.2016 § 16 koskien toimenpidelupaa 2015-459, tukimuurin rakentaminen.

Kategoria: Ilmoitukset