Visit Heinola
Visit Heinola
19.04.2017

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 13.4.2017 nro 17/0120/2

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 13.4.2017 päätöksellään nro 17/0120/2  hylännyt valituksen Heinolan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksestä 15.12.2015 § 100 koskien uhkasakon asettamista koskevaa valitusta.

Heinolassa 18.4.2017
Heinolan kaupunki

Kategoria: Ilmoitukset