Palvelut 


Hoitoonpääsy

Perusterveydenhuolto (terveyskeskus ja suun terveydenhuolto)

Terveyskeskustoiminta järjestetään niin, että kuntalainen/potilas voi saada yhteyden terveyskeskukseen arkipäivisin välittömästi virka-aikana (klo 8.00–15.00).

 
Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana.


Kiireellinen hoito järjestään saman päivän kuluessa.
Ei-kiireellinen lääketieteellinen hoito järjestään 3 kuukauden kuluessa.

Suun terveydenhuollossa hammaslääketieteellinen hoito järjestetään kohtuullisessa ajassa, kuitenkin enintään 6 kuukauden kuluessa.

Erikoissairaanhoito

Hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta. Lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä ja aloitettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. 

 

Hoitoonpääsyn toteutuminen Heinolan terveyskeskuksessa

Terveyskeskus, tilanne 26.3.2015

Välitön yhteydensaanti toteutuu. Hoidon tarpeen arviointi toteutuu 3 arkipäivän kuluessa. Kiireellinen hoito toteutetaan omalääkärin vastaanotolla tai päivystyksessä. Keskimäärin jonotusaika kiireettömään hoitoon lääkärin vastaanotolle on 2 - 8 viikkoa.

Tiedot julkaistu 26.3.2015

Suun terveydenhuolto, tilanne 15.5.2015

Jonossa on tällä hetkellä 508 asiakasta, joista kaikki ovat jonottaneet alle 3 kuukautta.  Yli 3 kuukautta jonottaneita ei tällä hetkellä ole lainkaan.

Tiedot julkaistu 15.5.2015 

Erikoissairaanhoito, tilanne 30.4.2015

Tiedoissa ovat mukana vain hoitotakuun piiriin kuuluvat asiakkaat:

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn seuranta 30.4.2015

Tiedot julkaistu 7.5.2015 

Hoitoonpääsyn tiedot julkaistaan 3 kertaa vuodessa.

 

Lisätietoja:

Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito:
Avo- ja tukipalvelujohtaja Marja-Liisa Kanerva, puh. 03 849 4431
 

Suun terveydenhuolto:
Ylihammaslääkäri Eero Aalto-Setälä, puh. 03 849 4373

Leikkaustoiminta
Apulaisosastonhoitaja Kirsti-Maria Juden, puh, 03 849 4343


tai sähköpostitse: etunimi.sukunimi@heinola.fi


Tästä linkistä löytyvät Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen kuntakohtaiset vertailutiedot