HTEYSTIEDOT

Lahden oikeusaputoimisto järjestää edunvalvontapalvelut 1.1.2009 alkaen Heinolan, Sysmän ja Hartolan asukkaille

Toimipaikka siirtyy 2.11.2009 alkaen Lahteen:

Lahden oikeusaputoimisto,

Edunvalvontayksikkö

Aleksanterinkatu 24 A       3. krs

15140 Lahti 
 

6. Yleinen edunvalvoja Tuula Koskimaa puh. 050 550 2836

Edunvalvontasihteeri Paula Parkkonen puh. 010 365 2716

telekopio: 010 365 2709

 

Holhousviranomainen
Lahden maistraatti
Salininkatu 3
15100 Lahti
Puh. 071 873 1100

Yleinen edunvalvonta

        

Holhoustoimen edunvalvontapalveluiden tuottaminen on siirtynyt kunnilta valtiolle vuoden 2009 alusta. Jatkossa valtion oikeusaputoimistolla on kaksi tehtävää: yleinen edunvalvonta ja oikeusapu.

Edunvalvoja voi olla tarpeen, jos henkilö ei kykene itse valvomaan omaa etuaan ja tarvitsee siksi tuekseen jonkun hoitamaan taloudellisia ja tarvittaessa myös henkilökohtaisia asioitaan. Syynä tähän voivat olla esimerkiksi muistisairaudet, mielenterveysongelmat tai kehitysvammaisuus.

Edunvalvojana toimii usein tukea tarvitsevan lapsi, aviopuoliso tai muu läheinen. Jos tällaista mahdollisuutta ei ole, edunvalvojaksi määrätään yleinen edunvalvoja, joka hoitaa näitä tehtäviä virkansa puolesta. Tämän yleisen edunvalvonnan järjestämisestä vastaavat vuoden 2009 alusta oikeusaputoimistot. Muutos ei vaikuta edunvalvonnassa olevien asemaan tai sellaisen yksityisen henkilön tehtäviin, joka toimii toisen edunvalvojana.

Maistraatti on jatkossakin se viranomainen, joka neuvoo ja opastaa menettelytavoissa edunvalvojan saamiseksi. Samoin edunvalvojan määrää edelleen joko maistraatti tai käräjäoikeus. Maistraatti myös valvoo edunvalvojien toimintaa kuten tähänkin saakka.