Ruotsalaisen rantaosayleiskaava

Kaava-alue koskee Ruotsalaisen vesialuetta ja saaria, noin 200 - 300 metriä leveää rantavyöhykettä sekä Torlammin, Valkjärven ja Kausanlammin vesi- ja ranta-alueita.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan 21.2.2011 § 25

Kaupunginhallitus on päättänyt 12.11.2012 § 537 panna täytäntöön lainvoimaisena kaupunginvaltuuston päätöksen 21.2.2011 § 25 paitsi poisrajattujen tilojen
111-406-3-617, 111-407-7-30, 111-407-7-17 ja 111-408-1-426 osalta.

Korkein hallinto-oikeus on 6.3.2014 tekemällään päätöksellä hylännyt Ruotsalaisen rantaosayleiskaavaa koskevat valitukset.

Kaava on tullut kokonaisuudessaan voimaan 10.3.2014

Kaavakartta osa 1           osa 2

Kaavamääräykset

Selostus

Selostuksen liitteet