Ruotsalaisen rantaosayleiskaava

Kaava-alue koskee Ruotsalaisen vesialuetta ja saaria, noin 200 - 300 metriä leveää rantavyöhykettä sekä Torlammin, Valkjärven ja Kausanlammin vesi- ja ranta-alueita.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan 21.2.2011 § 25

Kaupunginhallitus on päättänyt 12.11.2012 § 537 panna täytäntöön lainvoimaisena kaupunginvaltuuston päätöksen 21.2.2011 § 25 paitsi poisrajattujen tilojen
111-406-3-617, 111-407-7-30, 111-407-7-17 ja 111-408-1-426 osalta.

Lisätietoja kaavasta antaa Heinolan kaupunki:

toimistoarkkitehti Juha Poskela, puh. 03 849 3242,
va. kaupunginarkkitehti Ritva-Maija Kuuskoski, puh. 03 849 3216
sähköpostit etunimi.sukunimi@heinola.fi

Kaavakartta

Kaavamääräykset

Selostus

Selostuksen liitteet